Uutiset / 04.10.2018

Petri Savolainen: Irtisanomisten helpottaminen tarpeetonta ja haitallista

Journalistiliitto vastustaa hallituksen esitystä. Liitto pitää omassa lausunnossaan esitystä sekä tarpeettomana että haitallisena. Mitä vaikutuksia uudella lailla siis media-alan yrityksissä työskenteleville olisi? Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen listasi lakiesityksen ongelmakohdat media-alan näkökulmasta. 1) Eriarvoistaminen Pienet työpaikat joutuisivat lain voimaantullessa eriarvoistavan sääntelyn piiriin. Kaikkien alojen yksityisen puolen työntekijöistä 36 prosenttia olisi uuden säätelyn piirissä. Esitys koskee laajasti myös media-alan työpaikkoja. Jäsenistämme yhä suurempi osa on töissä pienissä yrityksissä. 2) Tehottomuus Hallitus arvelee, että uuden lain myötä pienet yritykset uskaltaisivat palkata enemmän väkeä. Mutta onko henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen siihen oikea keino? Lakiesityksen taustamuistioidenkaan mukaan ei ole. Laki voisi estää journalistien hakeutumisen alle 20 hengen yrityksiin, koska tiedossa olisi, että työsuhdeturva on niissä heikompi. Työnantajapuoli esittää usein, että Suomessa olisi hankala irtisanoa henkilöperusteilla. Erityisen korkeasta irtisanomiskynnyksestä ei kuitenkaan ole näyttöä. Kyse on enemmän siitä, puututaanko työpaikoilla riittävän tehokkaasti moitittavaan menettelyyn. 3) Epäselvyys Vasta oikeuskäytäntö tulee määrittämään, millaisessa tilanteessa pienestä yrityksestä voidaan irtisanoa henkilöperusteella. Menee vuosia, ennen kuin oikeuskäytäntö muodostuu. Kukaan ei siis tiedä, mihin esitys johtaisi, paitsi eriarvoiseen tilanteeseen työpaikoilla. Yhdenlainen menettely riittäisi irtisanomiseen yli 20 hengen yrityksissä ja jokin tätä lievempi moitittavuus alle 20 hengen yrityksissä. Tässä tullaan taas työntekijöiden yhdenvertaisuuteen. On aika sattumanvaraista, onko ihminen töissä yli vai alle 20 hengen työpaikassa. 4) Työttömyysturva Henkilöperusteisesti irtisanotulle tulee työttömyysturvaan karenssi, lähtökohtaisesti kolme kuukautta. Meillä olisi siis työttömyysturvassakin kahden kategorian porukkaa. Alle 20 hengen yrityksestä irtisanotut joutuisivat muita helpommin karenssiin. 5) Riitauttamiset Uusi laki johtaisi irtisanomisten riitauttamiseen ja pitkiin prosesseihin. Onko pienillä työpaikoilla siihen varaa sitten? Oikeuskäytäntöä luotaisiin nimenomaan niissä.

Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.