Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

Petri Savolainen: Irtisanomisten helpottaminen tarpeetonta ja haitallista

Journalistiliitto jätti elokuun puolen välin jälkeen lausuntonsa hallituksen esitykseen työsopimuslain muuttamiseksi. Lakiesityksen ajatuksena on henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen pienissä, alle 20 hengen yrityksissä.

Journalistiliitto vastustaa hallituksen esitystä. Liitto pitää omassa lausunnossaan esitystä sekä tarpeettomana että haitallisena.

Mitä vaikutuksia uudella lailla siis media-alan yrityksissä työskenteleville olisi?

Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen listasi lakiesityksen ongelmakohdat media-alan näkökulmasta.

1) Eriarvoistaminen

Pienet työpaikat joutuisivat lain voimaantullessa eriarvoistavan sääntelyn piiriin. Kaikkien alojen yksityisen puolen työntekijöistä 36 prosenttia olisi uuden säätelyn piirissä. Esitys koskee laajasti myös media-alan työpaikkoja. Jäsenistämme yhä suurempi osa on töissä pienissä yrityksissä.

2) Tehottomuus

Hallitus arvelee, että uuden lain myötä pienet yritykset uskaltaisivat palkata enemmän väkeä. Mutta onko henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen siihen oikea keino? Lakiesityksen taustamuistioidenkaan mukaan ei ole. Laki voisi estää journalistien hakeutumisen alle 20 hengen yrityksiin, koska tiedossa olisi, että työsuhdeturva on niissä heikompi. Työnantajapuoli esittää usein, että Suomessa olisi hankala irtisanoa henkilöperusteilla. Erityisen korkeasta irtisanomiskynnyksestä ei kuitenkaan ole näyttöä. Kyse on enemmän siitä, puututaanko työpaikoilla riittävän tehokkaasti moitittavaan menettelyyn.

3) Epäselvyys

Vasta oikeuskäytäntö tulee määrittämään, millaisessa tilanteessa pienestä yrityksestä voidaan irtisanoa henkilöperusteella. Menee vuosia, ennen kuin oikeuskäytäntö muodostuu. Kukaan ei siis tiedä, mihin esitys johtaisi, paitsi eriarvoiseen tilanteeseen työpaikoilla. Yhdenlainen menettely riittäisi irtisanomiseen yli 20 hengen yrityksissä ja jokin tätä lievempi moitittavuus alle 20 hengen yrityksissä. Tässä tullaan taas työntekijöiden yhdenvertaisuuteen. On aika sattumanvaraista, onko ihminen töissä yli vai alle 20 hengen työpaikassa.

4) Työttömyysturva

Henkilöperusteisesti irtisanotulle tulee työttömyysturvaan karenssi, lähtökohtaisesti kolme kuukautta. Meillä olisi siis työttömyysturvassakin kahden kategorian porukkaa. Alle 20 hengen yrityksestä irtisanotut joutuisivat muita helpommin karenssiin.

5) Riitauttamiset

Uusi laki johtaisi irtisanomisten riitauttamiseen ja pitkiin prosesseihin. Onko pienillä työpaikoilla siihen varaa sitten? Oikeuskäytäntöä luotaisiin nimenomaan niissä.