Journalistiliitto pitää tärkeänä, että laittoman uhkauksen säätäminen virallisen syytteen alaiseksi etenee. Oikeusministeriö on tänään 27.5. julkaissut tätä koskevan lakiluonnoksen. Esitys on myös osa hallitusohjelman tavoitetta puuttua nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, jotka uhkaavat sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä.

”Uhkailun ja häirinnän kitkeminen entistä voimakkaammin keinoin on yhteiskunnan ja tiedonvälityksen kannalta ensiarvoista”, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Journalistien ja median pitää pystyä toimimaan vapaasti ilman törkeätkin mittasuhteet saavaa häirintää.

Tähän asti uhkailun kohteeksi joutuneen on pitänyt itse käynnistää oikeusprosessi. Jatkossa syyttäjä saisi nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta, jos teko on kohdistunut esimerkiksi palvelutehtävissä, terveydenhuollon ja sosiaalialan työssä, kaupallisessa työssä tai opetustehtävissä. Säännös koskisi myös esimerkiksi tutkijoihin tai toimittajiin kohdistuvaa uhkailua.

Toimittajiin heidän työnsä takia kohdistuva häirintä on uhka paitsi toimittajille itselleen myös laajemmin koko sananvapaudelle. Tästä syystä työtään tekevän journalistin uhkaaminen on lisättävä lakiin rangaistuksen koventamisperusteeksi.

Myös sosiaalisen median alustojen saattamisen vastuuseen niiden kautta jaetuista vihasisällöistä. “Uhkailu vaarantaa demokratian”, Hanne Aho painottaa.

 

Oikeusministeriön tiedote: https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lakiluonnos-laittoman-uhkauksen-syyteoikeudesta-lausunnolle