Lausunnot / 27.01.2023

Journalistiliitto: Toimittajien sananvapaustuomio vaikeuttaa yleisön tiedonsaantia

Suomen Journalistiliitto pitää Helsingin Sanomien toimittajien saamaa tuomiota huolestuttavana erityisesti siksi, että se vähentää kansalaisten mahdollisuutta saada jatkossa tietoa viranomaisten toiminnasta. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin tänään 27. tammikuuta turvallisuussalaisuuden paljastamisesta niin sanotussa Viestikoekeskus-jutussa. ”Tuomio on täysin poikkeuksellinen ja merkittävä vedenjakaja suomalaisessa journalismissa”, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. ”Se kaventaa viranomaisia kuten puolustusvoimia koskevaa journalismia. Tämä tarkoittaa, että kansalaiset saavat vähemmän tietoa viranomaisten toimista”, Aho toteaa. Aho pitää erikoisena, että käräjäoikeus on päätynyt linjaamaan tuomiossaan, mitkä osat Helsingin Sanomien artikkelista olivat olennaisia ja mitkä vanhentunutta tietoa. ”Jos toimittaja yrittää jatkossa laatia viranomaisten toiminnasta juttua, hänen pitäisi jostain kyetä päättelemään, mitä tietoja oikeusistuin tulee pitämään vanhentuneina ja mitä ei. Sellainen on käytännössä mahdotonta”, Aho huomauttaa. Oikeudenkäynnin pituus on ollut kohtuuton, minkä Helsingin käräjäoikeus itsekin toteaa. ”Koko prosessi on omiaan aiheuttamaan epävarmuutta, mahdollisesti jopa journalistien itsesensuuria”, Aho sanoo. Oikeusprosessi on ollut sekava ja useat oikeusasiantuntijat ovat kritisoineet apulaisvaltakunnansyyttäjän toimia. Oikeutta on käyty osittain suljetuin ovin, vaikka näin merkittävän sananvapautta koskevan oikeustapauksen tulisi olla mahdollisimman selkeä ja julkinen. Oikeudenkäynti on herättänyt kansainvälistä huomiota. Kansainväliset sananvapausjärjestöt kuten Toimittajat ilman rajoja on todennut, että oikeusprosessi vaikuttaa merkittävästi Suomen kansainväliseen maineeseen sananvapauden mallimaana. ”Meitä seurataan hyvin tarkasti. Valitettavasti toimittajien saamalla tuomiolla on merkitystä paitsi Suomessa myös muissa maissa, joille Suomi on tähän saakka näyttänyt esimerkkiä.”

Katso myös

Kaikki uutiset

Lausunto: Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työriitojen sovittelusta ja eräiden työtaistelutoimenpiteiden edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

Journalistiliitto pitää pyrkimystä ohjata sovittelutoiminnan sisältöä ja rajoittaa valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia sovintoehdotusten tekemiseen lainsäädännöllä haitallisena. Journalistiliiton 19.6.2024 antama lausunto luettavissa tästä.

Lausunto selvityksestä Suomen malli tilausohjelmapalveluiden investointivelvoitteeksi

Journalistiliiton lausunto löytyy tästä pdf-liitteestä.

Lausunto huoltovarmuudesta

Lue liiton lausunto tästä pdf-liitteestä.