Generell / 31.01.2023

”Domen mot HS-journalisterna en vattendelare”

Finlands Journalistförbund anser att domen mot Helsingins Sanomats journalister är oroväckande, i synnerhet som den minskar medborgarnas möjlighet att i fortsättningen få information om myndigheternas verksamhet. Två journalister vid Helsingin Sanomat dömdes 27 januari 2023 av Helsingfors tingsrätt för röjande av statshemlighet. Enligt tingsrätten har journalisterna, i sin rapportering om Försvarsmaktens signalunderrättelsecenter, röjt sekretessbelagda uppgifter om militär underrättelseverksamhet. "Domen är exceptionell och en betydande vattendelare i finländsk journalistik. Domen begränsar journalistik som handlar om myndigheter, till exempel om försvarsmakten. Det betyder att medborgare i framtiden får mindre information om myndigheternas verksamhet", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Aho tycker att det är anmärkningsvärt att tingsrätten i sin dom har kunnat avgöra vilka delar av Helsingin Sanomats artikel som utgör relevant information och till vilken del informationen är föråldrad. "Om en journalist i fortsättningen vill skriva om myndigheternas verksamhet borde hen på något sätt kunna lista ut vilken information domstolen kommer att anse att är föråldrad och vilken som inte är det. I praktiken är det omöjligt", säger Aho. Rättegången mot Helsingin Sanomats journalister har varit orimligt lång, vilket Helsingfors tingsrätt också själv konstaterar. "Hela processen har i sig skapat osäkerhet, eventuellt till och med journalisters självcensur", säger Hanne Aho. Rättsprocessen har varit stökig och flera rättslärda har kritiserat biträdande statsåklagare. Rätten har delvis förts bakom lyckta dörrar även om ett så här, för yttrandefriheten, betydelsefullt fall  borde vara möjligast tydligt och transparent. Rättegången har väckt internationell uppmärksamhet. Internationella yttrandefrihetsorganisationer, bland andra Reportrar utan gränser, har konstaterat att rättsprocessen påverkar Finlands rykte som ett modelland för yttrandefrihet. "Man följer noga med vad som händer i Finland. Tyvärr har domen mot journalisterna inte bara betydelse i Finland utan också i andra länder där man sett Finland föregå med gott exempel i yttrandefrihetsfrågor", säger Hanne Aho.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.