Trygghet och försäkringar

Som medlem i Journalistförbundet får du stöd och trygghet både i arbetsfrågor och frågor som gäller fritiden. Du får gratis juridisk rådgivning, inkomstbundet arbetslöshetsskydd, en fritidsolycksfallsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring.

juridisk rådgivning

Som medlem i Journalistförbundet får du gratis juridisk rådgivning till exempel i frågor som berör arbetsavtal och arbetsvillkor. Vi hjälper dig också i frågor som berör yttrandefrihet, upphovsrätt och offentlighetslagen. Läs mer om vår juridiska rådgivning här.

inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd

Våra medlemmar i ett anställningsförhållande är vanligen medlemmar i arbetslöshetskassan A-kassan. A-kassan tryggar din inkomst ifall du mister jobbet. Läs mer om inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.

försäkringar för resa och fritid

I Journalistförbundets medlemskap ingår automatiskt en medlemsförsäkring.  Till försäkringen hör en fritids-reseförsäkring, som gäller olycksfall på resor i Finland och utomlands samt en olycksfallsförsäkring för fritiden. För frilansar gäller försäkringarna hela tiden, man gör med andra ord inte skillnad på arbetstid och fritid. Läs mer om försäkringsskyddet här.

Oikeusturvavakuutus

I Journalistförbundets medlemsförsäkring ingår också en rättsskyddsförsäkring. Försäkringen  täcker förutom tvistemål även brottmål i begränsad utsträckning. Läs mer om rättsskyddsförsäkringen här.