Generell / 19.03.2020

Är du permitterad? Gör så här

Vad innebär en permittering och vad ska du göra om arbetsgivaren meddelar om permitteringar? Och vad innebär den tillfälliga ändringen i kollektivavtalet?
 • Uppdaterad 26 mars 2020: Ny information om tillfälliga ändringar i pressens och förlagsredaktörernas kollektivavtal. 
 • Permittering innebär avbrott i både arbetet och löneutbetalning. Arbetsförhållandet fortsätter vara i kraft.
 • En permittering kan vara tidsbunden eller tillsvidare. Den kan vara heltid eller deltid.
  • heltid: du är permitterad hela kalenderveckan
  • deltid: du jobbar en kortare arbetsvecka (antingen förkortas arbetstiden varje dag eller så jobbar du färre dagar)
  • permitteringen kan också förverkligas i flera, olika långa perioder
Ifall du är medlem i arbetslöshetskassan A-kassan, följ instruktionerna nedan. Största delen av Journalistförbundets medlemmar som är i ett anställningsförhållande hör till A-kassan (tidigare Finka). Ifall du hör till någon annan arbetslöshetskassa, läs ansvisningarna på den kassans webbplats. Ifall du hör till Journalistförbundet men inte till någon arbetslöshetskassa, läs TE-byråns instruktioner. Medlem i A-kassan:
 • Det är viktigt att du senast den första dagen som permitterad anmäler dig som en arbetslös arbetssökande till TE-byrån.
  • TE-byrån gör ett utlåtande till arbetslöshetskassan
 • Under permitteringen kan du söka inkomstbunden dagpenning från A-kassan.  Den inkomstbundna dagpenningen är högre än grunddagpenninbgen. Läs hur du ansöker på A-kassans webbplats.
 • Som A-kassans medlem ska du också noggrant bekanta dig med TE-byråns ansvisningar.
 • Förbered dig på att det kan vara kö till TE-byråns tjänster. Följ deras kommunikation på webben eller i deras sociala medier:

PRESSENS OCH FÖRLAGSREDAKTÖRERNAS KOLLEKTIVAVTAL – TILLFÄLLIGA ÄNDRINGAR 

På grund av coronaepidemin håller Finland på och skapar en tillfällig arbetslagstiftning. Ändringen görs för att trygga företagsverksamheten, sysselsättningen och utkomsten. Ändringarna berör bland annat:
 • Lagen om samarbete inom företag, kap. 8 (51 §), förkortning av minimiförhandlingstiden för permitteringar
 •  Arbetsavtalslagen, meddelande om permittering (Arbetsavtalslagen, kap. 5,  4 §)
 •  Arbetsavtalslagen, förlängning av tiden för återanställande av arbetstagare (Arbetsavtalslagen kap. 6, 6 §).
Motsvarande ändringar har gjorts i kollektivavtalen. Ändringarna är i kraft:  24 mars 2020 – 31 juli 2020. Anmälan om permittering Vid permittering av anställd bör arbetsgivaren göra en anmälan om det minst fem dagar i förväg. Den normala tiden är 14 dygn. Ifall arbetsgivaren meddelat om permitteringar innan den 24 mars 2020 kan permitteringen inledas då det gått minst fem dagar från anmälan. Arbetsgivaren bör ändå meddela den anställda om förkortning av anmälningstiden senast dagen innan permitteringen inleds. Anmälningstiden på fem dagar kan användas ifall anmälan görs under den tidsperiod som ändringarna är i kraft. Förhandlingsperioden vid permitteringar  Förhandlingar om samarbete inom företag kan föras under en tidsperiod på fem dagar (normalt minst 14 dygn) ifall man inte kommer överens om annat vid samarbetsförhandlingarna. Ifall förhandlingar om permittering av anställda pågår när ändringarna börjar träda i kraft 24 mars 2020 anser man att arbetsgivaren fullföljt sin förhandlingsskyldighet efter att förhandlingarna pågått i fem dagar. Ifall förhandlingarna inleds under den period dessa ändringar är i kraft men pågår efter att förändringarna slutat gälla, anser man att arbetsgivaren fullföljt sin förhandlingsskyldighet efter att förhandlingarna pågått i fem dagar.   Ändringar i lagstiftningen Tiden för återanställande av arbetstagare förlängs till nio månader. Den lagstiftning som håller på att stiftas (mars 2020) torde påverka även arbetslöshetsskyddet under permitteringstiden samt rätten att säga upp och permittera anställda med tidsbundna arbetsavtal. I kollektivavtalet finns det inte begränsande bestämmelser för dessa frågor, därför tillämpas lagstiftningen som sådan. Noggrannare uppgifter om dessa ändringar kommer då den nya lagstiftningen trätt i kraft.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.