Försäkringar

I Journalistförbundets medlemskap ingår automatiskt en medlemsförsäkring. Till försäkringen hör en fritids-reseförsäkring och en olycksfallsförsäkring för fritiden. I försäkringen ingår också en rättsskyddsförsäkring.

I Journalistförbundets medlemskap ingår automatiskt en medlemsförsäkring.  Till försäkringen hör en fritids-reseförsäkring, som gäller olycksfall på resor i Finland och utomlands samt en olycksfallsförsäkring för fritiden. I försäkringen ingår också en rättsskyddsförsäkring.

För frilansar gäller försäkringar hela tiden, man skiljer alltså inte på arbetstid eller fritid. Pensionerade medlemmar omfattas inte av försäkringsskyddet.

Journalistförbundets samarbetspartner i försäkringsfrågor är från och med 1 januari 2023 Fennia.

Reseförsäkringen

 • Den försäkrade är Journalistförbundets medlem och under 18-åriga barn som reser tillsammans med medlemmen. Övrig familj, till exempel en partner eller barn som fyllt 18 omfattas inte.
 • Försäkringen är i kraft på semesterresor.
 • Bagaget är inte försäkrat
 • Försäkringens storlek; Vårdkostnader utan en övre gräns, engångsersättning för bestående men är 12 000 euro, engångsersättning vid dödsfall 2 400 euro.

Olycksfallsförsäkringen

 • Den försäkrade är Journalistförbundets medlem eller anställda vid Journalistförbundet.
 • Försäkringens storlek: Vårdkostnader 10 200 euro, engångsersättning för bestående men 40 500 euro, engångsersättning vid dödsfall 10 200 euro.
 • Du får vård avgiftsfritt då du bokar vård via FenniaVårdaren. Tjänsteproducenten är i första hand Pihlajalinna.
 • Olycksfallsförsäkringen är i kraft tills man är 70 år, enligt försäkringsvillkoren.

Hur gör jag i ett akut olycksfall? 

 • Då du behöver hjälp i Finland efter en personolycka eller olycka eller skada på resa,  ring FenniaVårdaren på 010 503 5900. FenniaVårdaren står till tjänst dagligen kl. 7–23.
 • ​​Om du behöver vård eller hjälp utomlands, ring Fennias Reseassistans (24h) Tfn +358 10 503 5503 Fennias reseassistans 24h hjälper om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall under en resa utomlands. Tjänsten hjälper även t.ex. med researrangemang om resan avbryts. Om du efter resan märker symptom och borde uppsöka vård, vänd dig till FenniaVårdaren.
 • Det lönar sig att spara de här telefonnumren i din telefon. När du ringer, berätta ditt försäkringsnummer, Det finns i ditt elektroniska medlemskort (presskortet).

Rättsskyddsförsäkringen

Rättsskyddförsäkringens försäkringsbelopp höjdes och självrisken sjönk. Försäkringsbeloppet är nu 25 000 euro (tidigare 14 000 eller 7 000) och självrisken 10 procent (tidigare 15 procent), minst 500 euro.

Försäkringen  täcker förutom tvistemål även brottmål i begränsad utsträckning. Syftet med försäkringen är att täcka medlemmens nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall. Försäkrade är Journalistförbundets medlemmar då de jobbar inom branschen i ett anställnings- eller tjänsteförhållande eller motsvarande. Frilansmedlemmar är försäkrade till den del det handlar om att sköta ett uppdrag som kan likställas med att sköta ett uppdrag i ett anställningsförhållande.

Ta alltid först kontakt med förbundet

I rättsfrågor bör medlemmen alltid först vara i kontakt med Journalistförbundet. Från förbundet får medlemmen råd i hur och i vilka fall försäkringen kan användas. Förbundets juristjour är öppen vardagar kl. 13−16, tfn 044 7555 000. Du kan också skicka e-brev: lakineuvonta(at)journalistiliitto.fi.

Hur gör jag om jag behöver ett intyg på min försäkran för en visumansökan? 

Du får ett intyg över din försäkring genom, att kontakta Journalistförbundets medlemstjänst (vardagar kl 9–11.30 på numren 040 752 5372 och 050 366 3501).  Var i kontakt i god tid innan din resa så att du hinner få ditt intyg i tid.

övriga förmåner i Fennia:

Som medlem får du rabatt på flera olika försäkringar från Fennia.

 • Bilens kaskoförsäkring, kontinuerlig rabatt enligt avtal, -30 procent rabatt på person- och skåpbil i privat bruk (omfattande och premiumkasko). Läs mer om bilförsäkringen här.
 • Hushållets övriga egendomsförsäkringar, kontinuerlig rabatt -20 procent
  Rabatt på någon av följande försäkringar under den första försäkringsperioden (rabatt -20 procent): lösöre, byggnads eller djurförsäkring
 • Bonusförmån vid den första lösöresskadan i hemmet så kräver Fennia inte självrisk ifall skadan överskrider självrisken markerad i försäkringsbrevet.

Hur ska jag göra om jag vill koncentrera mina personliga försäkringar till Fennia?

Kontakta Fennias kontaktperson Toni Onatsu, per e-post: toni.onatsu@fennia.fi

För att be om en offert, bifoga följande uppgifter:

 • Försäkringstagarens namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post.
 • Bil: Registernummer, Kaskons omfattning (omfattande eller premium). Mer info hittar du här.
 • Fenniaskydd. Uppge alltid: Bostadens adress, yta (kvadratmeter), byggmaterial, information om säkerhetslås eller larmsystem Dessutom, om det gäller en villa (fristående enfamiljshus): byggnadsår, år för grundrenovering samt övrig information om byggnaden (till exempel garage, gårdsbyggnader, gårdsbastu etc).

Läs mer om Fennias försäkringar på Fennias webbplats.

Läs här anvisningarna för hur du är i kontakt med försäkringsbolaget efter en olycka: Fennia_anvisningar_olycksfallsförsäkring

Läs här anvisningarna för hur du ska göra då du behöver utnyttja din reseförsäkring: Fennia_anvisningar_reseförsäkring_FJF