Generell / 09.04.2020

Frågor och svar – visstidsanställda, praktikanter och studerande under coronaepidemin

Coronaepidemin påverkar mediehusen starkt. Här har vi samlat några vanliga frågor och svar som berör visstidsanställda, praktikanter och studerande. Sidan är sammanställd av  Journalistförbundets intressebevakningsenhet. Kan arbetsgivaren inhibera mitt sommarjobb på grund av coronaläget?  Ett tidsbundet arbetsavtal gäller båda parterna. Arbetsförhållandet kan inte inhiberas eller avbrytas. På grund av de tillfälliga ändringarna i lagstiftningen har arbetsgivaren ändå rätt att permittera en visstidsanställd med hänvisning till ekonomiska eller produktionsmässiga grunder. Kan en visstidsanställd permitteras? Om ja, på vilka grunder?  De centrala arbetsmarknadsorganisationerna och Finlands regering har kommit överens om tillfälliga ändringar i arbetsmarknadslagstiftningen för tiden 1 april – 30 juni 2020. Under den här tiden kan en visstidsanställd permitteras i samma omfattning som en fast anställd. Permittering är möjligt om arbetsgivaren har en ekonomisk eller produktionsmässig grund för att säga upp arbetsavtalet. Permittering är också möjlig ifall arbetsgivarens möjlighet att erbjuda arbete tillfälligt minskat och om arbetsgivaren inte kan ordna annat lämpligt arbete eller utbildning som svarar på arbetsgivarens behov. Ifall en visstidsanställd permitteras innan den tillfälliga lagen slutar vara i kraft (30.6.2020) och fortsätter efter detta är det möjligt endast i så lång tid det finns grunder för permittering för en visstidsanställd arbetstagare. Ifall en visstidsanställd permitteras har hen rätt till arbetslöshetsskydd och rätt till att (i motsats till tidigare) säga upp arbetsavtalet trots att det är tidsbundet. Kan arbetsgivaren ålägga en att jobba på distans? Ska arbetsgivaren erbjuda utrustning för distansarbete?  I princip inte, men i denna mycket exceptionella tid lönar det sig att försöka komma överens.Om du inte kan jobba hemma ska arbetsgivaren ordna med en plats där du kan jobba. Alla arbetsuppdrag går inte att göra på distans. Arbetsgivaren ordnar med arbetsredskap/utrustning. Dator, telefon och motsvarande apparater kan flyttas hem från arbetsplatsen. Distansarbetet kan medföra kostnader som du senare kan dra av i din beskattning, till exempel: kostnader för arbetsrum, möbler och dataförbindelser. Kan jag själv låta bli att gå på praktik eller sommarjobb om jag är tveksam till att jobba på grund av coronaläget? På vilka grunder kan man häva ett avtal? Avtal om sommarjobb är tidsbundna, oftast för sommaren. Ett tidsbundet arbetsavtal kan inte hävas, ifall man inte kommit överens om annat i arbetsavtalet. Under arbetsförhållandet, och även innan man inlett sitt jobb, kan arbetsgivaren och den anställda komma överens om att avsluta anställningsförhållandet. Ifall det finns en stor risk för att insjukna under arbetet kan det vara en grund för att avsluta avtalet eller för att avbryta arbetet. I sådana här fall lönar det sig att vara i kontakt med arbetsplatsens arbetarskyddsfullmäktig. hen har rätt att avbryta ett arbete som orsakar fara. I detta skede av coronaepidemin kan man inte säga att journalistiskt arbete skulle innebära en särskilt stor risk för att insjukna i covid-19. Här är det dock viktigt att komma ihåg att skydda sig samt tillräckligt stora avstånd. Arbetsgivaren är skyldig att ta hand om den anställdas hälsa och säkerhet på jobbet. Kan jag låta bli att åta mig ett enskilt uppdrag ifall jag är tveksamt till det på grund av coronaläget? Arbetsgivaren är skyldig att ta hand om den anställdas hälsa och säkerhet på jobbet. Det är på den anställdas ansvar att följa de givna säkerhetsföreskrifterna och att försäkra sig om att man inte riskerar att smitta ner andra. Hur arbetet görs i praktiken är en fråga man bör diskutera med sin chef. Kan man kanske göra uppdraget på ett annat sätt än man ursprungligen tänkt? Är det möjligt att göra intervjun per telefon? Om man åker till platsen, är det möjligt att skydda sig genom tillräckliga avstånd? Arbetsplatsens arbetarskyddsfullmäktige har rätt att avbryta ett arbete som orsakar fara. Därför kan du vara i kontakt med hen ifall du är tveksam till ett uppdrag. Har mediehusen ens behov av sommarvikarer under sommaren? På grund av coronakrisen och dess effekter på mediehusens ekonomi kan det hända att också sommarvikarier permitteras. På grund av den tillfälliga lagändringen är det möjligt att göra det. I detta skede (början av april) är det omöjligt att säga i vilken utsträckning det kommer att ske. Jag har blivit permitterad från mediehuset X. På min hemort anställer ett annat tidningshus extra inhoppare för att kunna täcka informationsbehovet. Hindrar konkurrensförbudet mig från att ta emot jobb från ett annat mediehus? Under en permittering har du rätt att ta emot annat jobb. Kom ihåg att konkurrensförbudet är i kraft också under permitteringar. Om du är osäker på om du kan göra ett jobb eller inte lönar det sig att ta kontakt med arbetsgivaren på mediehuset X och komma överens om saken. Vad innebär hävning under prövotiden?  Ifall arbetsavtalet innehåller en klausul om en prövotid kan arbetsavtalet hävas under prövotiden (omedelbart) och utan normala uppsägningsgrunder, så länge orsaken inte är osaklig med tanke på prövotiden (till exempel den anställdas sjukdom). Orsak till hävning under prövotiden kan också vara (enligt den tillfälliga lagändringen) ekonomisk eller produktionsmässig. Lönar det sig att komma överens om att avsluta ett anställningsförhållande? Det beror på situationen. Ifall du planerar att göra det lönar det sig först att kontakta journalistförbundets juristjour.   Redigerad 16 april: Ny punkt tillagd – Kan arbetsgivaren inhibera mitt sommarjobb på grund av coronaläget? 

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.