Generell / 28.04.2020

Journalistförbundet: Ministeriets utredning startskottet för permanent mediestöd i Finland

Kommunikationsministeriet publicerade i dag 28 april en utredning över hur finländska medier kunde stödjas. På basen av utredningen utreder ministeriet bland annat ett snabbt coronakrisstöd samt ett permanent mediestöd. ”Finland behöver, i likhet med de övriga nordiska länderna, definitivt ett permanent mediestöd. Det är glädjande att förberedelser för att skapa ett sådant stöd nu inletts", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. ”Det är också av största vikt att snabbt skapa ett krisstöd för medier som drabbats av coronaepidemin. Över hälften av dagstidningarna har permitterat sina journalister. Dessa journalisters arbetsinsats behövs", säger Hanne Aho. På dagens presskonferens betonade kommunikationsminister Timo Harakka mediernas roll som förmedlare av sanningsenliga nyheter. Enligt Harakka är det till en stor del mediernas förtjänst att Finland klarat sig så bra under coronakrisen. Krisstödet och ett eventuellt permanent mediestöd bör vara på en så hög nivå att det har en äkta inverkan. Redan innan coronaepidemin har många mediehus haft stora ekonomiska problem. "Tidningsfusioner och nedläggningar av tidningar slår hårdast mot lokaljournalistiken. Lokal informationsförmedling och nyhetsproduktion har en stor regionpolitisk inverkan. Hela Finland bör hållas informerat", säger Hanne Aho. Journalistförbundets ställningstagande om mediestödet, 24 april. Kommunikationsministeriets pressmeddelande 28 april: Ministeri Harakka: Tiedotusvälineiden toimintakyky turvattava

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.