Generell / 20.03.2020

Journalistförbundet vädjar till medieföretagen – bär ert ansvar i denna exceptionella tid

Journalistförbundet vädjar till medieföretagen att dessa ska bära sitt ansvar under den exceptionella coronavirusepidemin. För tillfället är finländarnas behov av information enormt. Coronavirusepidemin och bevakningen av dess följder har ökat användningen av medier markant.  Journalistförbundet vädjar till medieföretagen för att dessa för sin del ska ta hand om välmåendet och inkomsten för journalisterna och andra professionella som jobbar i mediebranschen. "Permitteringar är inte rätt sätt att lösa det enorma behovet av information", säger ordförande Hanne Aho. De första nyheterna om permitteringar i mediebranschen har nyligen offentliggjorts. "Journalisterna gör ett värdefullt arbete under hård press. Läget får inte förvärras med hot mot det egna jobbet", säger hon. Hanne Aho är särskilt orolig över branschens frilansar. "Frilansarnas situation är mycket svår. Vi vädjar till chefredaktörer och redaktörer som köper material att köpa material i förväg. Till exempel tidlöst innehåll som kan publiceras under sommaren. Mediehusen kommer att behöva frilansar också efter coronaepidemin. Man måste ta hand om frilansarna." Under ett undantagstillstånd är det viktigt att medierna kan förmedla livsviktig information till allmänheten. "Vi behöver dessa proffs. Proffs som kan förmedla information om hur vi ska agera och hur vi ska ta hand om oss själva och våra närstående", säger Hanne Aho

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.