Generell / 08.04.2020

Journalistförbundet: Stöd medierna – trygga medborgarnas rätt till information

Journalistförbundet kräver snabba beslut om stöd till medierna i Finland. Sverige och Danmark stödjer medierna med tiotals miljoner euro under coronakrisen. Stöden ska säkra mediernas verksamhetsförutsättningar och medborgarnas möjlighet att få tillförlitlig information i en situation där mediernas annonsintäkter rasat. I Finland har vi ännu inte fått besked om något som helst stöd. Mediehusen har inlett omfattande permitteringar. Det hotar allmänhetens tillgång till information i en situation där behovet av information är större än på årtionden. "Läget är akut. Att sprida korrekt information är livsviktigt för att samhället ska kunna klara coronaepidemin. Samtidigt är informationsgången hotad på grund av mediehusens ekonomi. Tillgång till information är en medborgerlig rättighet och en faktor som påverkar säkerheten", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Sverige fattade i veckan beslut om ett stödpaket på 20 miljoner euro (200 miljoner kronor). Det handlar om ett nytt krisstöd för medierna. Landet motiverade stödet med medborgarnas ökade informationsbehov. I Danmark är tilläggsstödet 24 miljoner euro. Där motiveras stödet med att medierna är en av demokratins hörnstenar och att kritiska medier, vilka producerar trovärdig information, är livsviktiga. Journalistförbundet kräver snabba beslut om stöd till medierna i Finland. Det finns flera alternativ för hur ett sådant stöd kunde förverkligas. Staten kunde till exempel betala stöd för lönekostnader eller kompensera distributionsutgifterna. "Samtidigt bör man försäkra sig om att stödet riktas till innehållet, inte till utdelning åt ägarna", säger Hanne Aho. "Medierna behöver hjälp. De som bor i Finland har lika stor rätt till information som de som bor i de övriga nordiska länderna. Även under normala förhållanden ligger Finland i en annan klass. Hoss oss betalas inget mediestöd medan mediestöden i de övriga nordiska länderna årligen är tiotals miljoner euro", säger Hanne Aho.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.