Medlemsföreningar

Som medlem i Journalistförbundet ingår du alltid i en av våra 18 medlemsföreningar. En del av dem är nationella, andra lokala.

Som medlem i Journalistförbundet ingår du alltid i en av våra 18 medlemsföreningar. De flesta medlemsföreningar är regionala, men tre är riksomfattande: Radio- och TV-redaktörernas förbund (RTRF, på finska RTTL), Helsingforsregionens journalister samt Finlands frilansjournalister (på finska SFJ) som representerar pressens fria journalister.

Förbundets minsta förening är Ålands journalister (ÅJ). Största delen av medlemmarna i de regionala föreningarna jobbar på dags- och lokaltidningar. Förbundets nyaste medlem är Film- och mediearbetarnas förbund i Finland (SET) som anslöt sig 2022.

Du kan höra till en medlemsförening. Ofta väljer våra medlemmar medlemsförening på basen av arbetsplatsen eller formen för arbete. Journalistförbundet rekommenderar att du i första hand, ifall du är anställd, ansluter dig till samma medlemsförening som dina kolleger.

Föreningarna bestämmer själva om sin verksamhet. En del jobbar främst med intressebevakning medan andra också satsar på fortbildning, rekreation och samvaro.

Det bästa sättet att påverka vad din egen medlemsförening erbjuder är genom att ansluta dig och vara aktiv.

Du hittar samtliga medlemsföreningar här:

Journalistilistförbundets medlemsföreningar

Vill du att vi ska uppdatera uppgifterna på webbplatsen gällande någon förening? Ta kontakt med kommunikatören Mika Heijari, mika.heijari (a ) journalistiliitto.fi.