Självanställda

Nästan 1800 frilansar och andra självanställda hör till Journalistförbundet. Av dem jobbar kring 1 300 i rollen av självständiga företagare eller yrkesutövare för pressen, inom film och teve eller inom kommunikationsbranschen. Resten har ett anställningsförhållande och arbetar för radio och tv.

Journalistförbundet stödjer frilansarna på olika sätt: genom utbildningar, juridisk rådgivning, indrivning av fakturor och lobbyverksamhet. Journalistförbundet jobbar för själlvanställdas rätt till kollektiva förhandlingar.

Pressens frilansar har en egen medlemsförening i Finlands frilansjournalister rf.,  Suomen freelance-journalistit ry SFJ. Här hittar du Finlands frilansjournalisters rekommendationer för arvoden.

De elektroniska mediernas frilansare hör i huvudsak till Radio- och TV-redaktörernas förbunds underförening Frilansarnas fackavdelning FAO. Yes frilansar följer det så kallade Yhtyneet-kollektivavtalet.

Professionella inom film och teve hör vanligen till medlemsföreningen SET ry.

År 2016 grundade Journalistförbundet ett andelslag för proffs i mediebranschen, Medielaget – Mediakunta. Genom bolaget kan Journalistförbundets medlemmar arbeta som frilansar utan att behöva bekymra sig för företagarens förpliktelser. Bland medlemmarna finns frilansar, studerande, pensionärer och många andra.

Inom Stiftelsen Jokes verkar pressens stipendiekommitté som delar ut stipendier, vars syfte är att stödja medlemmar som vill höja sin yrkeskompetens.