Stipendier

Ett flertal stiftelser, fonder och föreningar beviljar bidrag för journalister, fotojournalister, kritiker, dokumentärfilmare, översättare och andra professionella inom medie- och kulturbranschen.

stiftelsen jokes

Jokes, stiftelsen för främjande av journalistisk kultur beviljar stipendier för flera olika ändamål. Du kan söka stipendium från Jokes ifall du jobbar eller har jobbat för pressen eller för elektroniska mediers webbpublikationer.

Jokes har två sökperioder per år för Kopiosto-stipendierna. Vårens ansökan sker vanligen i april–maj och höstens ansökan i oktober–november. Stipendierna är främst ämnade att användas under året som följer efter att man beviljats det.

Du kan söka Kopiosto-stipendium bland annat för språkstudier, yrkesmässig fortbildning, resor, forskning som berör branschen samt för utställningar och publikationer, till exempel för fackböcker. Stiftelsen beviljar också arbetsstipendier för journalistiskt arbete. Stiftelsen beviljar stipendium för att delta i Nordiskt journalistcenters Århus nordiska journalistkurs, för att delta i Journalistikens dag och för att delta i stiftelsens egna språkkurser och fortbildningskurser. Kursutbudet varierar från år till år. Fonden beviljar även särskilda stipendier för frilansar.

Stiftelsen Jokes administrerar även fyra separata fonder:

Stödfonden för journalister

Stödfonden hjälper journalister som utsatts för hot, förföljelse och olika former av trakasserier. Fonden har grundats gemensamt av mediehusen och av branschens förbund. Stöd kan beviljas till en person som gör journalistiskt innehållsarbete och som på grund av sitt arbete utsatts för pågående, långvariga hot, osaklig påtryckning, trakasserier eller hatretorik på webben. Stöd kan även i undantagsfall beviljas åt en person som utsatts för ett enskilt, särskilt starkt hot.

Fonden för pressfotografer

Fonden för pressfotografers stipendier kan sökas två gånger per år. Stipendier beviljas för fotoproduktioner och för studier och forskning med nära anknytning till pressfoto. Från fonden kan du också söka stipendium för språkstudier, yrkesmässig fortbildning, för att slutföra dina studier, för att utveckla din yrkeskompetens, för forskning inom branschen, för resor, utställningar och publikationer. Stipendier beviljas både för arbete och för kostnader som hänför sig till olika projekt.

Helsingforsnejdens journalisters utbildningsfond

Stipendier kan sökas av medlemmar i Helsingforsnejdens journalister, vilken är en medlemsförening i Journalistförbundet. Mer info på fondens egen webbplats.

Fonden Keski-Suomen Sulka

Stipendier beviljas till medlemmar i föreningen Keski-Suomen Journalistit. Info om aktuella stipendier ges på föreningens webbplats.

Övriga bidrag och stipendier