Generell / 07.04.2020

Coronaepidemin lyfter fram behovet av att trygga egenanställdas villkor genom lagstiftning

Gruppen ITSET som representerar egenanställda kräver att skyddet för dem som jobbar som om de vore anställda utvidgas. I Finland har den dramatiska minskningen av arbete under den pågående krisen slagit särskilt hårt mot service- och kulturbranschen där många är egenanställda. Behovet av att utvidga skyddet har blivit mer aktuellt i och med coronaepidemin. Gruppen ITSET kräver därför ytterligare löften om långsiktiga lösningar för de egenanställda. Målsättningen finns också med i statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Under undantagstillståndet kommer samhället att ersätta egenanställda för verksamhetsutgifter och för uteblivna inkomster. Det är mycket bra lösningar under den akuta krisen, säger gruppen. Samtidigt är det viktigt att planera för framtiden. Genom att få även de egenanställda, som arbetar som om de vore anställda, att omfattas av arbetslagstiftningen undviker man i framtiden personliga tragedier. I stället för partiella förnyelser av socialskyddet bör man i första hand hitta lösningar inom arbetslagstiftningen. Även om coronakrisen medför ändringar i regeringsprogrammet och regeringens arbetsutskott handlar stärkningen av de egenanställdas position om en central princip i arbetsrätten – om att förverkliga skyddet av den svagaste. ITSET-gruppen anser att coronakrisen accentuerat behovet av att skydda de svagaste på arbetsmarknaden. Coronaepidemin har med ny kraft lyft fram hur det är att vara egenanställda, att jobba utan ett arbetsförhållande.  De egenanställda har inte nödvändigtvis en firma, ett FO-nummer eller har betalat arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Den plötsliga krisen har slagit hårt mot individer som saknar skyddsnät.   ITSET-gruppen: Akava Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena  JHL Fackförbundet för servicebranscherna, PAM Finlands Journalistförbund Fackorganisationen för konst- och kultursektorn, TAKU Teater och medieförbundet i Finland, Teme Forskarförbundet Tjänstemannaförbundet ERTO   För ytterligare information: Anu Suoranta Teme, 040-1809110 Petri Savolainen Finlands Journalistförbund, 050-5342485

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.