Upphovsrätt

Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Det betyder att bland andra journalister, fotografer, grafiker och manusförfattare, med stöd av lagen, har rätt att bestämma om det de skrivit, fotograferat eller skapat.

Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Det betyder att bland andra journalister, fotografer, grafiker och manusförfattare, med stöd av lagen, har rätt att bestämma om det de skrivit, fotograferat eller skapat. Upphovsrätten är i kraft 70 år efter upphovspersonens död.

Upphovsrättslagen är teknologineutral. Det innebär att samma regler gäller på webben som i andra fall. Att publicerat ett verk på webben räknas som att skapa ett verk och som att göra ett verk tillgängligt för allmänheten. Därmed har upphovspersonen ensamrätt att bestämma om verket.

Det finns två typer av upphovsrätter: moraliska rättigheter och ekonomiska rättigheter.

KOPIOSTO BEVAKAR UPPHOVSPERSONERNAS INTRESSEN

Upphovsrättsorganisationen Kopiosto ser till att upphovspersoner inom den kreativa branschen får de ersättningar de har rätt till för användningen av deras verk. När du blir medlem i Journalistförbundet lönar det sig att skriva under en Kopiosto-fullmakt.

Då du ger Kopiosto fullmakt att förvalta din upphovsrätt kan Kopiosto bevaka dina intressen och rättigheter. Organisationen betalar årligen ut miljontals euro i upphovsrättsersättningar både direkt till upphovspersonerna och via sina medlemsorganisation. När du gett Kopiosto din fullmakt kan du till exempel ansöka om Kopiosto-stipendier från stiftelsen Jokes.

Läs mer om fullmakterna på Kopiostos webbplats:

Upphovsrättsavtal för audiovisuella branschen (AV-upphovsrättsavtal)

Kopiosto-fullmakt för dig som skapar text eller bild