Medlemsavgift

För medlemsavgiften får du betydande förmåner. Storleken på medlemsavgiften beror på vilken typ av jobb du har.

För medlemskap i Journalistförbundet betalar du en medlemsavgift. Samtliga medlemmar, förutom de som gått i pension före 2016, betalar medlemsavgiften.

Ifall medlemmen jobbar inom ramen för Journalistförbundets kollektivavtal innehåller arbetsgivaren medlemsavgiften direkt från lönen. Det innebär att medlemsavgiften innehålls genom fullmakt.

Ifall arbetsgivaren inte omfattas av Journalistförbundets kollektivavtal är den inte heller förpliktigad att innehålla medlemsavgiften från lönen. Arbetsgivaren kan ändå göra det – det lönar sig att föreslå det för sin arbetsgivare. Om arbetsgivaren inte innehåller medlemsavgiften från lönen betalar medlemmen medlemsavgiften själv, direkt till förbundet.

De flesta frilansar, företagare, pensionärer och studerande betalar själv sin medlemsavgift direkt till förbundet.

Medlemsavgiften för våra medlemmar i ett anställningsförhållande är 1,4 procent av bruttolönen. Medlemsavgiften för en frilansmedlem som inte hör till arbetslöshetskassan är 20 euro per månad (2023).

Medlemsavgifterna fastställs årligen av Journalistförbundets fullmäktige. Vad får du för medlemsavgiften? Läs om förmånerna här.

Hur stor är medlemsavgiften?

Beställ e-faktura

Du kan betala din medlemsavgift genom en e-faktura. Beställ e-fakturan i din nätbank. Följ bankens instruktioner och sök Journalistförbundet med sökordet “Journalistförbundet”. E-fakturan finns i nätbanken cirka två veckor innan förfallodagen. E-fakturan är smidig och sparar miljön.