Generell / 17.03.2020

Journalistförbundet: Frilansarnas utkomst bör säkras

Ställningstagande  Journalistförbundet: Frilansarnas utkomst bör säkras Journalistförbundet kräver stödåtgärder för att säkra utkomsten för frilansjournalister, -fotografer, -grafiker och andra frilansande medieproffs. "Staten, pensionsbolagen och mediebolagen kan stödja den här yrkesgruppen på många olika sätt. Ett stöd kan vara förmånliga statliga lån eller flexibilitet i betalningen av pensionsavgifterna", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Aho kräver också att det ska bli klart lättare för frilansar att omfattas av socialskyddet. För dem som jobbar som företagare är det för svårt att få grundläggande skydd. "I ett krisläge ska företagaren till exempel få utkomststöd på samma kriterier som andra", säger Aho. Uppdragen och inkomsterna för frilansar som jobbar ensamma eller i små företag har minskat i och med coronaepidemin. Många frilansar får inkomst från flera olika källor, till exempel genom skrivuppdrag eller genom att vara moderatorer. Medierna har till exempel i stor utsträckning anlitat frilansar för sin kultur- eller sportbevakning. Eftersom den här typen av evenemang inte just ordnas har intjäningsmöjligheterna rasat. Behovet av information är stort ”Det här är en ypperlig möjlighet för mediehusen att beställa artiklar och annat innehåll av frilansar", säger Hanne Aho. Det finns ett enormt behov av information bland allmänheten. Det behövs innehåll som gjorts professionellt. Frilansar kan göra den här typen av innehåll, också på kort varsel. De kan också jobba på distans, till exempel med mer omfattande innehåll för kommande behov. ”Genom att anlita frilansar stödjer mediehusen en viktig yrkesgrupp och säkrar också deras framtid. Mediehusens roll är otroligt viktig. Man är mera hemma i större utsträckning och har ett stort behov av att få fakta och information samt underhållning." För ytterligare information: ordförande Hanne Aho, tfn 050 5254 345

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.