Generell / 17.03.2020

Journalistförbundet: Frilansarnas utkomst bör säkras

Ställningstagande  Journalistförbundet: Frilansarnas utkomst bör säkras Journalistförbundet kräver stödåtgärder för att säkra utkomsten för frilansjournalister, -fotografer, -grafiker och andra frilansande medieproffs. "Staten, pensionsbolagen och mediebolagen kan stödja den här yrkesgruppen på många olika sätt. Ett stöd kan vara förmånliga statliga lån eller flexibilitet i betalningen av pensionsavgifterna", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Aho kräver också att det ska bli klart lättare för frilansar att omfattas av socialskyddet. För dem som jobbar som företagare är det för svårt att få grundläggande skydd. "I ett krisläge ska företagaren till exempel få utkomststöd på samma kriterier som andra", säger Aho. Uppdragen och inkomsterna för frilansar som jobbar ensamma eller i små företag har minskat i och med coronaepidemin. Många frilansar får inkomst från flera olika källor, till exempel genom skrivuppdrag eller genom att vara moderatorer. Medierna har till exempel i stor utsträckning anlitat frilansar för sin kultur- eller sportbevakning. Eftersom den här typen av evenemang inte just ordnas har intjäningsmöjligheterna rasat. Behovet av information är stort ”Det här är en ypperlig möjlighet för mediehusen att beställa artiklar och annat innehåll av frilansar", säger Hanne Aho. Det finns ett enormt behov av information bland allmänheten. Det behövs innehåll som gjorts professionellt. Frilansar kan göra den här typen av innehåll, också på kort varsel. De kan också jobba på distans, till exempel med mer omfattande innehåll för kommande behov. ”Genom att anlita frilansar stödjer mediehusen en viktig yrkesgrupp och säkrar också deras framtid. Mediehusens roll är otroligt viktig. Man är mera hemma i större utsträckning och har ett stort behov av att få fakta och information samt underhållning." För ytterligare information: ordförande Hanne Aho, tfn 050 5254 345

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.