För dig som är eller blir pensionär

När du som medlem i Journalistförbundet går i pension ska du komma ihåg att meddela om förändringen till förbundet. Du kan göra det via en blankett eller genom att vara i kontakt med vår medlemstjänst. Kom ihåg att meddela den officiella dagen för din pensionering. Vi får inte informationen från något annat håll så ifall du inte meddelar oss att du gått i pension börjar vi inom kort fråga efter obetalda medlemsavgifter.

Personer som går i pension efter 2016 betalar 8,5 euro i månaden i medlemsavgift. Pensionärens medlemsavgiften är inte avdragsgill i beskattningen.

Du kan med andra ord fortsätta vara medlem i Journalistförbundet även som pensionär. Du får presskortet, som applikation i telefonen, eller i plast men det ska du beställa själv. Tidningen Journalisten kan beställas för 47 euro per år.

Medlemsförsäkringen upphör att gälla i slutet av det året du gått i pension. Var i kontakt med Fennia för att fråga hur ditt försäkringsskydd kan fortsätta gälla.

Som pensionär fortsätter du vara medlem i din egen medlemsförening (till exempel RTRF, HJF eller Ålands journalister) men du hör inte längre till fackavdelningen på din tidigare arbetsplats. Som pensionär kan du inte väljas till Journalistförbundet underst fullmäktige.

Många av Journalistförbundets medlemsföreningar har aktiva grupper för pensionerade medlemmar. Ifall din medlemsförening inte har det kan dum vara med och grunda en sådan verksamhet. Förbundet styr årligen pengar till medlemsföreningar för deras pensionärsverksamhet.