Kontaktuppgifter

Telefonväxel: (09) 612 2330
Besöksadress: Sparbanksstranden 2 A 7. vån
Postadress: PB 252, 00531 HELSINGFORS
Journalistförbundets FO-nummer: 0116998-3

Medlemsavgifter: jasenmaksut(at)journalistiliitto.fi
Övriga medlemsfrågor: jasenasiat (at) journalistiliitto.fi
Juridisk rådgivning och arbetsvillkor: lakineuvonta (at) journalistiliitto.fi
Fakturering: laskut (at) journalistiliitto.fi

Vem ska jag kontakta?

Journalistförbundets ledning och medarbetare