Medlemskap

Journalistförbundet har 14 000 medlemmar. Vi är ett självständigt fackförbund som bevakar medlemmarnas intressen och förmåner. Våra medlemmar jobbar som anställda, företagare och frilansar. De jobbar med tidningar, teve och radio samt inom förlagsbranschen och kommunikationsbranschen.

Dra nytta av medlemskapet

Journalistförbundet ser till att du får de förmåner som du har rätt till och att dina rättigheter är tryggade. Journalistförbundet förhandlar om sina medlemmars löneförhöjningar och om arbetstider som är bättre än i arbetslagstiftningen. Förbundet erbjudet också arbetslöshetsskydd.

Juridisk rådgivning

Du kan bli medlem i Journalistförbundet om du får största delen av dina inkomster från journalistiskt jobb, jobb i mediebranschen, förlagsbranschen eller kommunikationsbranschen. Du kan också bli medlem om du jobbar som lärare eller forskare i branschen eller om du studerar till ett yrke inom mediebranschen.

Genom att betala Journalistförbundets medlemsavgift får du tillgång till betydande förmåner och tjänster. Medlemsavgiftens storlek beror på vilken typ av jobb du har eller på om du studerar eller är pensionär. Du kan betala medlemsavgiften som en e-faktura, sök på ”Journalistiliitto” i din banktjänst.

Kom ihåg att hålla dina medlemsuppgifter uppdaterade. Genom att ange rätt e-post får du medlemsbrevet och information om aktuella utbildningar. Vi kan också vid behov nå dig under pågående kollektivavtalsförhandlingar.

500
Över 500 förtroendepersoner bevakar Journalistförbundets medlemmars intressen på arbetsplatser runt om i landet.

Förbundet bevakar dina intressen

Intressebevakning hör till Journalistförbundets viktigaste uppgifter, anser våra medlemmar. Juridisk rådgivning, att värna om yrkesetiken och att trygga medlemmarnas inkomstnivå hör också till förbundets kärnuppgifter, tycker medlemmarna.