Mediakunta-Medielaget

Medielaget-Mediakunta är Journalistförbundets andelslag för professionella i Mediebranschen. Du kan koncentrera dig på jobbet, Medielaget sköter administrationen och pappersarbetet.

Andelslaget för proffessionella i mediebranschen

Medielaget är journalister, redaktörer, fotografer, yrkesutövare inom audiovisuell kommunikation, grafiska formgivare, illustratörer, förlagsredaktörer och översättare. För närvarande har Medielaget drygt 300 medlemmar som är yrkesverksamma inom media och kommunikation.

Medielaget är Finlands Journalistförbunds andelslag som grundades 2017. Andelslagets verksamhetsform konstaterades vara den som bäst kunde stödja medlemmarna i deras arbete och samtidigt låta en arbetsgemenskap växa fram.

Vi erbjuder beställarna smidiga och kostnadseffektiva tjänster inom medias olika delområden: kommunikation, formgivning, illustration och fotografi samt film, radio och tv. Vi skräddarsyr rekryteringen för att motsvara beställarens behov och kan på så sätt hitta den aktör som lämpar sig bäst för uppdraget.

Till dig som gärna vill arbeta i ett anställningsförhållande erbjuder vi en trygg arbetsgemenskap i andelslagsform. Medielaget är ett medlemsägt och jämlikt företag vars medlemmar, om de så önskar, kan delta i andelslagets utveckling och beslut om gemensamma frågor.

Vår målsättning är smidig samverkan med beställare och leverantörer inom media. Vi strävar också till att fördomsfritt hitta nya lösningar för att sammanföra uppdragsgivare och yrkesutövare.