Jobb inom film, tv eller radio

Journalistförbundet har förhandlat om arbetsvillkoren för:

  • Rundradions programarbetare som har ett tidsbundet eller fast anställningsförhållande på Yle
  • Frilansar som jobbar i ett anställningsförhållande på Yle (Yhtyneet-avtalet)
  • MTV Oy:s personal
  • Anställda inom produktionsbolag inom, film och tv.
  • Personer som jobbar som bemanningsanställda för Mediarinki Oy och som jobbar till exempel med film- och tv-produktion, reklamproduktion eller med teater och evenemang
  • Sanoma Media Finland Oy:s redaktionella personal
  • Audiovisuella översättare.

För dem som jobbar inom tv och radio är kollektivavtalen företagsspecifika (Yle, Yhtyneet, MTV och Sanoma Media Finland). Kollektivavtalet för film- och tv-produktioner är allmänbindande. Kommersiella radiobolag hör vanligen inte till kollektivavtalen. I dem tillämpas arbetslagstiftningen.

Du hittar kollektivavtalen i materiaalbanken.