Var tredje frilans har i höst haft en bättre arbetssituation än under våren. För cirka 40 procent av de svarande är arbetsmängden oförändrad och för cirka 25 procent har arbetsmängden minskat. Uppgifterna kommer från  Journalistförbundets enkät som skickades till frilansmedlemmar i november-december.
(mer …)