Rabatter och förmåner som erbjuds av andra instanser

Olika instanser erbjuder Journalistförbundets medlemmar förmåner och rabatter – oberoende av om personen är på ett arbetsuppdrag eller ej. Med presskortet får du fritt inträde bland annat till flera museer och mässor i Finland och utomlands.

Medlemsförmånerna som listas nedan ordnas inte av Journalistförbundet utan av utomstående tjänsteleverantörer. Varje tjänsteleverantör svarar själv på frågor om den egna tjänsten eller produkten. Granska gärna anvisningar på tjänsteleverantörens egna webbplats.

Förmåner som företag erbjuder Journalistförbundets medlemmar