Intressebevakning

Journalistförbundet bevakar sina medlemmars intresse på många olika sätt.

En stor del av Journalistförbundets intressebevakning sker inom förhandlingar om kollektivavtal. Förbundet förhandlar om sammanlagt nio olika kollektivavtal, vilka styr bland annat löner, semestrar och arbetsvillkor.

Förbundet försvarar också medlemmarnas intressen på individnivå och på arbetsplatser runt om i landet. Enskilda medlemmar får bland annat hjälp via juristjouren och av förtroendepersoner på arbetsplatserna.

Frilansar och företagare får stöd via juristjouren. Journalistförbundet jobbar också intensivt och långsiktigt för att förbättra självanställdas arbetsvillkor. Ett mål är att inleda kollektiva förhandlingar om självanställdas arbetsvillkor.

Intressebevakning är också det påverkansarbete som Journalistförbundet idkar för att påverka lagstiftningen. Förbundet samarbetar med andra fackförbund och med övriga aktörer Förbundet samarbetar också internationellt.

Journalistförbundet försvarar upphovspersonernas upphovsrätter.