Generell / 15.03.2020

Anvisningar till frilansar på grund av coronaepidemin

Här har vi samlat anvisningar för frilansar med anledning av coronaepidemin. Läs också den finska motsvarande sidan som även innehåller Finlands frilansjournalisters tips till frilansar. 

HUR SÖKER JAG SJUKDAGPENNING ELLER DAGPENNING VID SMITTSAM SJUKDOM?

1. Skaffa ett läkarintyg För att få så kallad FöPL-dagpenning för de första nio dagarna krävs ett sjukintyg av en hälsovårdare eller sjukskötare. För att få egentlig sjukdagpenning för 60 dagar krävs minst ett A-intyg av en läkare och efter det ett mer omfattande B-intyg. 2. Fyll i ansökan på FPA:s sidor  Du kan söka sjukdagpenning elektronisk från FPA. Med samma blankett söker du om dagpenning vid smittsam sjukdom. Du kan få dagpenning också för karantän eller isolering. En frilans kan inte själv försätta sig i karantän eller isolering – för det krävs beslut av läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet. 3. Kom ihåg självrisken  Självrisktiden för sjukdagpenning för en företagare med FöPL-försäkring är nuförtiden en dag. Ifall företagaren inte har en FöPL-försäkring är självriskdagen en dag samt följande nio vardagar, liksom för löntagare. I dagpenning för smittsamma sjukdomar finns ingen självrisk och den ersätter inkomstbortfallet till 100 procent. 4. Så här räknar du nivån på dagpenningen  Företagarens sjukdagpenning grundar sig nuförtiden enbart på företagarens  FöPL-arbetsinkomst. Du kan räkna ut sjukdagpenningen med FPA:s räknare. Du hittar den här. Under perioden du får sjukdagpenning får du inte jobba. Din vårdande läkare kan, ifall ditt hälsotillstånd så tillåter, bevilja ett intyg för partiell sjukdagpenning. 5. Ansök inom en månad  Ansök om sjukdagpenning inom två månader från att din arbetsoförmåga börjat.

JAG HAR SOM FRILANS FÖRLORAT JOBB PÅ GRUND AV CORONALÄGET. KAN JAG FÅ ARBETSLÖSHETSFÖRMÅNER? 

I vissa fall ja. En deltidsföretagare har rätt att få dagpenning på grund av uppdrag (i arbetsförhållanden) hen förlorat på grund av coronaviruset. För att få dagpenningen som ges i förhållande till inkomsten för en heltidsföretagare krävs att du hör till företagarnas arbetslöshetskassa. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan man få dagpenning vid smittsamma sjukdomar. Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall om du för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom har förordnats att bli borta från ditt arbete, hållas isolerad eller hållas i karantän. Ifall du i ovan nämnda fall får dagpenning vid smittsamma sjukdomar minskas mängden från inkomstdagpenningen.  

BESTÄLLAREN AVBOKADE MITT UPPDRAG FÖR SÄKERHETS SKULL, UTAN BESLUT FRÅN MYNDGHETERNA. JAG FÖRLORADE ETT JOBB VI KOMMIT ÖVERENS OM. HUR SKA JAG GÖRA?

Utgångspunkten är att man inte kan bryta ett bindande avtal utan force majeure orsak. Force majeure betyder ett oöverkomligt hinder som kan befria endera parten helt eller delvis från att fullfölja avtalet. Ifall du och beställaren inte kommer överens om avbokningen och om ersättningar, ta kontakt med Journalistförbundet, till exempel på lakimies@journalistiliitto.fi. I branschens allmänna avtal för handel utgår man från att ifall köparen eller frilansaren avbokar eller avbryter uppdraget på grund av en orsak som är oberoende den andra parten har den part som är oskyldig till detta rätt till skälig ersättning av kostnader och skada – detta högst enligt det överenskomna arvodet eller ett skäligt arvode, Journalistförbundet anser att detta innebär att köparen i regel ska ersätta ett inhiberat uppdrag. I mediebranschens frilansavtal finns i regel inga force majeure-klausuler. Det är ändå möjligt att vissa köparen använder dem. Villkoren bör granskas från fall till fall. Coronaviruset innebär inte per automatik att det finns en grund för att åberopa force majeure. Den part som hänvisar till force majeure ska kunna påvisa på vilket sätt viruset gjort att det avtalade uppdraget inte kan utföras.

JAG JOBBAR GENOM ETT ANDELSLAG – HUR SKA JAG GÖRA MED SJUKDAGPENNINGEN?

jukdagpenning betalas som ersättning för inkomstbortfall vid arbetsoförmåga som varar kortare tid än ett år. För sjukdagpenning krävs ett läkarintyg. Med läkarintyg A kan sjukdagpenning i allmänhet beviljas för högst 60 vardagar. Därefter behövs läkarutlåtande B eller en annan utredning om arbetsoförmågan. Ytterligare utredningar kan efterfrågas redan tidigare. Läs mer på FPA:s webbplats.

JAG JOBBAR SPORADISK. VAD SKA JAG GÖRA OM JAG BLIR SJUK?

Ifall du jobbar vid sidan av studierna eller ifall du är arbetslös och jobbar ibland kan du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom ifall du inte får gå på jobb på grund av en smittsam sjukdom. Läs mer på FPA:s webbplats. 

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.