Generell / 02.05.2024

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan. Journalistförbundet träffar Kansan uutisets representanter 15 maj. Syftet är att diskutera möjligheterna att inleda förhandlingar om självanställdas arvoden och arbetsvillkor.

Lika ersättning för lika arbete är en allmänt känd princip. Men "frilansens euro" är endast 62 cent, enligt Journalistförbundets undersökning från 2023. Journalistförbundet anser att det bästa sättet att förbättra frilansars och andra självanställdas arvoden och arbetsvillkor är att förhandla kollektivt om dessa.

Journalistförbundet har under våren träffat representanter för tidskrifter, förlag och Yle. Nu vill förbundet träffa också andra mediehus för att diskutera möjligheterna att inleda förhandlingar.


Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.

Journalistreglerna har förnyats

Journalistreglerna, vilka utgör grunden för vad som anses vara god journalistisk sed, har förnyats. De nya reglerna träder i kraft 1 oktober 2024.