Presskortet

Journalistförbundets medlemmar får ett presskort som samtidigt är ett medlemskort. Med kortet kan du påvisa din professionella ställning i olika situationer. Med presskortet får du också olika förmåner och du får fritt inträde till museer, utställningar, mässor och andra evenemang – även utomlands. Använd presskortet ansvarsfullt.

Presskortet är digitalt

Presskortet är Journalistförbundets medlemskort. Alla medlemmar i förbundet kan beställa kortet, också studenter och pensionärer. Presskortet är nuförtiden digitalt men du kan fortfarande beställa ett traditionellt presskort av plast.

Beställ digitalt presskort

Det digitala presskortet förnyas automatiskt årligen vid årsskiftet, förutsatt att du betalat din medlemsavgift. Presskortet finns i Journalistförbundets applikation.

När du beställer ett digitalt presskort för första gången är det bra att räkna med ett par vardagar innan du får länken till den digitala tjänsten/applikationen. Du kan beställa kortet via webben, per e-post (jasenasiat(at)journalistiliitto.fi) eller per via vår medlemsjour.

Vi behandlar beställningar av presskort under kontorstid.

Beställ presskort av plast

Det traditionella presskortet av plast beställs också via vår webbtjänst. Gör din beställning i tid. Det dröjer cirka två veckor från din beställning innan du får ditt nya kort i plast.

Finlands Journalistförbund hör inte längre till Internationella Journalistförbundet och därför kan vi inte längre förmedla det internationella presskortet till våra medlemmar.