Utlåtanden och ställningstaganden

Journalistförbundet ger regelbundet utlåtanden till lagförslag och tar ställning i aktuella frågor.

Du hittar största delen av Journalistförbundets utlåtanden och ställningstaganden på finska via denna länk. En del av de utlåtanden och ställningstaganden som översatts till svenska finns listade nedan.

Utlåtanden och ställningstaganden

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Journalistförbundet: “HFD:s beslut ett hot mot yttrandefriheten”

Högsta förvaltningsdomstolens beslut (11.12.2023) om att de rättegångskostnader som arbetsgivaren betalat för en journalist ska betraktas som skattepliktig lön är ett farligt prejudikat inom finländsk journalistik, anser Journalistförbundet.

Kriget i Gaza är en tragedi även för journalister

Journalistförbundet avslutar samarbetet med Viking Line

Journalistförbundets fullmäktige visade stöd för kolleger i Belarus

Journalistförbundet: Frilansarna vill försvara sina rättigheter – arbetsgivaren påstår att det är olagligt

Medie- och kulturorganisationer: Läsning får inte beskattas!

Journalistförbundet kräver att yttrandefriheten tryggas – nedskärningar i kultur- och mediebranschen är ett hot mot demokratin

Journalistförbundet: Förföljelse av journalister i Belarus bör upphöra!