Inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd

Våra medlemmar i ett anställningsförhållande är vanligen medlemmar i arbetslöshetskassan A-kassan. A-kassan tryggar din inkomst ifall du mister jobbet.

Arbetslöshetskassan betalar inkomstrelaterad dagpenning till sina medlemmar under perioder då de är arbetslösa. Journalistförbundets medlemmar som också är medlemmar i en arbetslöshetskassa hör till arbetslöshetskassan A-kassan.

Personer i ett anställningsförhållande kan bli medlemmar i A-kassan när de fyller i blanketten för medlemsansökan till Journalistförbundet. A-kassans medlemsavgift ingår i Journalistförbundets medlemsavgift för dem som är i ett anställningsförhållande.

En student kan bli medlem i A-kassan genast när hen börjar jobba, till exempel som sommarvikarie. Det lönar sig att bli medlem i A-kassan så fort som möjligt.