Förbundet

Journalistförbundet är ett starkt självständigt fackförbund som grundats och leds av sina medlemmar. Du kan vara en del av förbundet genom ditt eget jobb, på din arbetsplats, i lokala och nationella föreningar, i förbundets fullmäktige, styrelse och till och med internationellt.


Så här fungerar förbundet

Som medlem i Journalistförbundet kan du vara med och påverka i din egen fackavdelning, i en lokalförening eller i en nationell förening.

Hurudan verksamhet vill du att Journalistförbundet ska ordna? Engagera dig lokalt eller nationellt och var med och påverka.

Journalistförbundets högsta beslutande organ är fullmäktige, styrelsen och ordförande. Fullmäktige samlas två gånger i året.

Journalistförbundet påverkar också EU-lagstiftning och samarbetar med internationella branschorganisationer.

Skriver du om Journalistförbundet eller vill du nå någon av våra sakkunninga? Här hittar du kontaktuppgifter och pressmaterial.

Kort fakta om förbundet

Finlands Journalistförbund (FJF), grundat 1921, är ett självständigt fackförbund med drygt 14 000 medlemmar som är verksamma inom olika journalistiska yrken.

6 464

av våra medlemmar var fastanställda i år 2023.

1 577

var frilansare eller entreprenör.

1 010

var studenter.

645

var arbetlösa.

3 968

var pensionär.

Utlåtanden och ställningstaganden