Juridisk rådgivning

Som medlem i Journalistförbundet får du gratis rådgivning av förbundets jurister i till exempel juridiska frågor om ditt arbetsförhållande. Vi hjälper dig också i frågor som berör yttrandefrihet, upphovsrätt, arvoden och frågor om offentlighetslagen.

har du frågor om dina arbetsvillkor? Förbundets experter hjälper dig

Behöver du juridisk rådgivning i frågor som berör arbetsavtal eller arbetsvillkor? Vill du diskutera yttrandefrihet, upphovsrätt eller offentlighetslagen med en expert? Är du frilans och behöver stöd i avtalsförhandlingar eller har din uppdragsgivare låtit bli att betala arvodet?

Vi Journalistförbundets enhet för intressebevakning jobbar jurister, ombud och sakkunniga i frågor som berör internationell rätt. Våra experter jobbar för att hjälpa medlemmarna, dels genom individuell rådgivning och dels genom att förhandla om kollektivavtal och andra avtal som berör tusentals personer. Varje månad hjälper våra experter medlemmar i över 200 frågor som rör arbetsfrågor och juridik.

Våra experter arbetar även med att medla i konflikter, till exempel sådana som uppstått när man misstänker att en uppsägning varit olaglig. Vid behov representerar ombuden FJF:s medlemmar i olika rättsinstanser. Vi har vunnit i cirka 90 procent av våra rättsfall.

Ta kontakt med våra experter