För dig som jobbar på förlag

Journalistförbundet och Medieförbundet, som representerar arbetsgivarna, har förhandlat om förlagsredaktörernas kollektivavtal. Avtalet omfattar personer som jobbar i Medieförbundets medlemsföretag. Kollektivavtalet gäller förlagsredaktörer och annan personal i vars arbete ingår redaktionell bearbetning av material som ska ges ut. det gäller också dem som jobbar med att redigera innehåll, bild- eller ljudplanering och planering eller produktion av produkters visuella utseende.

I arbetsuppgifterna kan också följande uppgifter ingå: att skapa och upprätthålla kontakt med författare och andra innehållsproducenter eller att delta i marknadsföring av förlagsprodukter.

Förlagsredaktörernas kollektivavtal hittar du i materialbanken.