Generell / 29.03.2020

Journalistförbundet fördömer: Företaget Punamusta permitterar personalen och delar ut rekordvinst åt sina ägare

Företaget Punamusta Media Oyj, som ger ut tidningen Karjalainen och sju andra tidningar, delar i år ut en rekordvinst åt sina aktieägare. Samtidigt inleds samarbetsförhandlingar – de 650 anställda riskerar att permitteras i 90 dagar. Punamusta Media Oyj meddelade tisdagen den 24 mars att bolaget inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalstyrkan. Företaget planerar att permittera de 650 anställda i högst 90 dagar. Som orsak anger företaget coronavirusets inverkan på ekonomin. Tre dagar senare, fredagen den 27 mars, fattade PunaMusta Media på sin bolagsstämma beslut om att dela ut drygt tre miljoner euro i vinst. Utdelningen är fyra gånger större än koncernens rörelseresultat 2019. "Beslutet är ansvarslöst. Det är också fräckt med tanke på de anställda som hotas av permittering", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. "När Punamusta Media delar ut en rekordvinst töms den ekonomiska buffert som bolaget byggt upp under flera år. En buffert som skulle vara klok att ha i dessa tider", säger Hanne Aho. PunaMusta Medias utdelningsbara medel är över 26 miljoner euro. Summan motsvarar hela koncernens löneutgifter under ett år. "Man kan inte dela ut rekordvinster samtidigt som man permitterar personalen. Ett aktiebolag borde se till att det kan fortsätta sin verksamhet normalt också efter vinstutdelningen. Nu är framtiden oviss", säger Hanne Aho. Hon lyfter fram att hundratals anställda nu lever i ovisshet när det gäller arbete och utkomst. Även andra medieföretag har meddelat om samarbetsförhandlingar och permitteringar. Journalistförbundet har vädjat till medieföretagen att de i denna krissituation skulle bära sitt ansvar. Journalistförbundets ställningstagande 19 mars 2020: Journalistförbundet vädjar till medieföretagen – bär ert ansvar i denna exeptionella tid PunaMusta Media Oyj:s börsmeddelande, pörssitiedote 27.3.2020 

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.