Jobb inom kommunikationsbranschen

Journalistförbundets medlemmar jobbar också utanför mediehus och i andra uppgifter än traditionellt journalistiska. Bland våra medlemmar finns bland andra kommunikatörer, kommunikationsexperter, informatörer, kommunikationschefer och kommunikationsplanerare. Deras arbetsgivare är till exempel:

 • kommunerna
 • staten
 • kyrkan
 • föreningar
 • kommunikationsbyråer
 • företags kommunikationsavdelningar
 • läroinrättningar och högskolor

Arbetsvillkoren styrs av arbetsgivarföretagets bransch. Ifall företaget är organiserat i en arbetsgivarorganisation kan kommunikatörernas arbetsvillkor följa den ifrågavarande branschens kollektivavtal. Ifall företaget inte organiserat sig i en arbetsgivarorganisation kan det vara möjligt att tillämpa ett allmänt bindande kollektivavtal (pressens eller förlagsredaktörernas).

På basen av Journalistförbundets arbetsmarknadsundersökning 2019 har vi gjort rekommendationer för lönenivån som professionella inom kommunikationsbranschen kan ha som utgångspunkt. Rekommendationerna enligt sektor:

 • företagskommunikation, 4 000 euro eller mer
 • kommunikationsföretag, 3 800 euro eller mer
 • allmänna sektorn, 3 500 euro eller mer
 • förening, stiftelse m.fl., 3 900 euro eller mer.

Personer med ansvarsfulla positioner eller med chefspositioner har vanligen högre löner. Lönerna varierar stort mellan olika yrkesbenämningar.

Som medlem i Journalistförbundet kan du fråga om löner och andra frågor som gäller dina arbetsvillkor. Kontakta jouren för juridisk rådgivning eller rådgivning i frågor som gäller arbetsvillkor. Kontakt: telefon 044 7555 000 (vardagar kl 13−16).Du kan också e-posta oss på lakimies@journalistiliitto.fi.

Journalistförbundets kollektivavtal, tillämpningsråd och andra dokument finns på vår webb (en stor del av dem är på finska, på sidan