Generell / 24.04.2020

Journalistförbundet: Först coronastöd åt företag i kris – sedan bestående mediestöd

Journalistförbundet föreslår i ett ställningstagande att staten i första hand stödjer medieföretag som hamnat i akut kris på grund av coronaepidemin. Nästa steg är att stödja nyhets- och innehållsproduktion på lång sikt.

Kommunikationsministeriet utreder som bäst hur medieföretag som hamnat i problem på grund av coronakrisen bäst kunde stödjas. Utredningen publiceras enligt planerna nästa vecka.

Journalistförbundet anser att stödet är nödvändigt. Förbundet föreslår att stödet i första hand riktas till företag som mest påverkats av bortfall i annonsintäkter. Det handlar bland annat om små företag som främst lever på annonsintäkter.   

"Ifall de inte får krisstöd kommer flera av dem att gå under, vilket skulle leda till en dramatisk försämring av lokal och regional informationsförmedling", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho

Efter krisstödet bör man snabbt gå vidare till nästa fas. I den borde staten stödja produktion av nyheter och annat innehåll.

”Ett stöd för att betala ut löner skulle hjälpa redaktionerna att producera nyheter. Ett sådant stöd skulle riktas direkt mot informationsförmedlingens kärna. Journalisterna måste få jobba", säger Hanne Aho.

Konsumtionen av nyheter och aktualiteter har vuxit markant under den senaste månaden.  

Efter den akuta krisen bör Finland, i likhet med de övriga nordiska länderna skapa ett bestående mediestöd. Stödet ska stödja demokratin genom att säkra en mångsidig informationsförmedling.  

"Det är ett demokratistöd, inte ett företagsstöd", betonar Hanne Aho. För tillfället finns inget mediestöd i Finland. "Det är mediernas plikt att producera information för medborgarna. I en krissituation blir plikten en nödvändighet." För ytterligare information: ordförande Hanne Aho, tfn 050 5254 345

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.