Rekreationsstipendier

Journalistförbundet beviljar årligen rekreationsstipendier som berättigar till en veckas gratis vistelse på Saariselkäs Fjällstuga eller till en veckas gratis vistelse i semesterhuset i Vierumäki.

gratis semester i vierumäki eller på saariselkä

Journalistförbundet beviljar årligen max 35 stycken rekreationsstipendier som berättigar till en veckas gratis vistelse på Saariselkäs Fjällstuga (max 30 stipendier delas ut) eller till en veckas gratis vistelse i semesterhuset i Vierumäki (max fem stipendier delas ut). Stipendievistelsen gäller inte högsäsong.

Fyll i ansökningsblanketten på webben omsorgsfullt om motivera varför just du är i behov av rekreation i förbundets semesterstuga. Ansökningsblanketten finns på Journalistförbundets webbplats då ansökningstiden pågår, du hittar den via följande webbplats.

Hösten 2023 är ansökan öppen 18 september till 13 oktober kl. 16. Ansökan gäller för vistelser i semesterstugorna under 2024.

Vid beviljandet av stipendium beaktas följande: sökanden ska ha varit medlem i förbundet i minst ett år, rekreationsstipendium kan beviljas högst vart femte år. Övriga omständigheter som tas i beaktande är sociala grunder, ekonomiska grunder, förtroendeuppdrag inom förbundet och upprätthållande av arbetsförmågan.

Utöver logi betalas resekostnader för resor med allmänna kommunikationsmedel eller med egen bil.

Om du vill kan du byta ut ett stipendium till Fjällhyddan (Tunturimaja) till en semestervecka i Vierumäki ifall där finns lediga veckor. Ifall du tar med familjemedlemmar till Vierumäki betalar du för dem 30 euro/person/vecka (sammanlagt högst 100 euro). I Saariselkä betalar familjemedlemmar den normala avgiften för familjemedlemmar.

Information om när ansökan till stipendiet är öppen ges i tidningen Journalisten, på förbundets webbplats samt i medlemsbrevet. Stipendiemottagarna får besked per e-post.