Kannanotot / 18.03.2015

YOT:n kannanotto Yleen kohdistuvasta ”ajojahdista”

Ylen ohjelmatyöntekijät ry. on huolissaan tavasta, jolla useat kaupallisen median edustajat käsittelevät Yleisradiota ja sen toimintaedellytyksiä.

Niin sanotun Yle-vero-päätöksen jälkeen monet kaupallisen median edustajat ovat kiihdyttäneet hyökkäyksiä Yleisradiota vastaan. Kyse ei ole yksittäisten toimittajien mielipiteistä, vaan jatkuvasti toistuvasta mielipidevyörystä, joka muistuttaa ajojahtia. Arvovaltaisten lehtien pääkirjoituksissa on toistuvasti kyseenalaistettu Yleisradion rahoitus verovaroista ja samalla on kyseenalaistettu Yleisradion julkisen palvelun tehtävän määrittely.

Ylen on kuvattu nauttivan jatkuvasta joulusta ja yhtiötämme on kuvattu verovaroin mediamarkkinoilla häiriköiväksi amebaksi. Tällainen kielenkäyttö on asiatonta eikä sellaisen soisi näkyvän lehtien pääkirjoitussivuilla. Nämä hyökkäykset kohdistuvat Yleisradioon, mutta samalla kyseenalaistetaan jokaisen yleläisen työ.

Koko mediakenttä on murroksessa ja me Ylen työntekijät olemme syvästi huolissamme kaupallisen median kurimuksesta. Kaupallisen ja erityisesti printtimedian ongelmat liittyvät paljolti internetin haasteeseen ja mainosmarkkinoiden globaaliin pirstoutumiseen. Tämä on yleismaailmallinen ilmiö, johon ei tule helpotusta, vaikka Ylen rahoitusta tai toimintaedellytyksiä karsittaisiin.

Myös me Ylen työntekijät olemme median murroksen pyörityksessä. Rahoitusta on leikattu ja viime syksynä Ylessä käytiin Suomen mediahistorian suurimpiin kuuluvat YT-neuvottelut. Toimintoja on karsittu ja niitä sopeutetaan nopeasti kehittyvään nettimaailmaan. Yleläisiä on nyt 1 500 vähemmän kuin vuonna 2000.

Internet on jakelukanava ja toimintaympäristö, jossa julkisen palvelun yhtiön on oltava mukana, koska Yle on kaikkia suomalaisia varten. Joidenkin kaupallisen median edustajien vaatimukset Ylen toiminnan rajoittamisesta netissä ovat perusteettomia. Yle toimii netissä kaupallisen median rinnalla aivan samalla tavalla kuin se toimii myös kaupallisten radio- ja tv-kanavien rinnalla. Yleisradiolla on oma laissa määritelty julkisen palvelun tehtävänsä, jota Ylen on myös netissä toteutettava.

Ylen ja sen työntekijöiden ottaminen medianmurroksen syntipukiksi on valitettavaa ja lyhytnäköistä politiikkaa, joka luo hajaannusta mediakenttään.

YOT:n vuosikokous 14.3.2015, Helsinki


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Leikkaukset media-alalla rapauttavat Suomen kokonaisturvallisuutta

Journalistiliitto varoittaa Yleisradioon kaavailtujen ja muiden media-alalle kohdistuvien leikkausten vaikutuksista Suomen kokonaisturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen.

”Modernit sodat alkavat usein informaatiovaikuttamisella. Onko Suomella varaa nakertaa omaa huoltovarmuuden infrastruktuuriaan heikentämällä median toimintaedellytyksiä”, kysyy Suomen Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.