Uutiset / 27.03.2017

Ylelle sopimus harjoittelupalkoista – yliopisto ja amk tasavertaisiksi

Toimittaja ja luottamusmies Jyrki Saarikoski allekirjoitti uuden harjoittelusopimuksen Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden edustajana. Kuva:
Yleisradio on tehnyt sopimuksen, joka takaa saman harjoittelupalkan sekä yliopistoista että ammattikorkeakouluista tuleville työharjoittelijoille. 6.3.–30.11.2017 voimassa oleva sopimus koskee ohjelmatyöhön perehtyviä harjoittelijoita, joiden ohjaamisesta vastaavat tehtävään nimetyt henkilöt. Sopimus melkein tuplaa ammattikorkeakouluista tulevien harjoittelijoiden palkan ja tuo heidät samalle viivalle yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Aiemmin amk-taustaisten harjoittelijoiden vähimmäispalkka oli 660 euroa; yliopistoharjoittelijoille voitiin maksaa enintään 80 prosenttia työehtosopimuksen tehtäväkohtaisesta vähimmäispalkasta. Nyt palkka on alusta asti vähintään 1 200 euroa kuukaudessa sekä yliopisto- että amk-taustaisille. Ennen tätä sopimusta Yleisradiossa oli myös kaksi harjoittelukategoriaa: ”työsuhteinen harjoittelu” ja ”muu kuin työsuhteinen harjoittelu”. Jälkimmäisestä ei välttämättä maksettu lainkaan. Sopimuksen myötä kaikki harjoittelu Ylellä on palkallista lukuun ottamatta TET-harjoittelua ja oppilaitoksen varsinaiseen opetukseen kuuluvia projekteja. Journalistiliiton lakimies Maija Ranisen mukaan Ylen harjoittelupalkkauskäytännöt ovat nyt selkeät ja noudattelevat työmarkkinoilla yleisesti vallitsevaa linjaa korkeakouluharjoittelijoiden palkkauksesta. Esimerkiksi lehdistössä on samankaltainen porrastettu malli kuin Ylellä nyt. ”Sopimus takaa myös sen, että nyt kaikkien harjoittelijoiden palkka on riittävän suuri täyttämään työssäoloehdon, eli kaikki voivat saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, kunhan työssäoloviikkoja kertyy tarpeeksi”, Raninen sanoo.  

”Aidat matalaksi”

Yleisradion toimittaja ja pääluottamusmies Jyrki Saarikoski allekirjoitti sopimuksen Yleisradion ohjelmatyöntekijät ry:n edustajana. Hän perustelee sopimusta korkeakouluopiskelijoiden tasavertaisuudella. ”Keskeistä oli, että saadaan tasapainotettua eri taustoista tulevien opiskelijoiden palkkoja. Heidän koulutuksessaan ja tehtävissään Ylellä on yhteneväisyyksiä. Sopimuksella pyritään vähentämään keinotekoisia aitoja eri ryhmien välillä, tai ainakin pitämään ne mahdollisimman matalina.” Yliopiston harjoittelijoiden palkka kolmen ensimmäisen kuukauden aikana on nyt pienempi kuin ennen sopimusta. Saarikoski ymmärtää, jos sopimus aiheuttaa yliopistoissa närkästystä. Yleisradiossa on kuitenkin viime vuosina ollut amk-taustaisia harjoittelijoita enemmän kuin yliopisto-opiskelijoita. Jälkimmäisten on ollut vaikeaa saada Ylestä harjoittelupaikkoja. Saarikoski toivoo sopimuksen helpottavan myös yliopistosta tulevien mahdollisuuksia. ”Jos palkka on sellainen, joka työnantajapuolella on katsottu mahdolliseksi maksaa, se helpottaa ihmisten ottamista harjoitteluun. Työnantaja on muistuttanut meitä työntekijäpuolen edustajia siitä, että jos taksat ovat ’liian kovat’, paikkoja ei ole. Sekä yliopistosta että amkista tulee hyviä tekijöitä. Sopimus auttaa heidän saamistaan Ylelle kummastakin suunnasta.” Sopimuksen mukaan harjoittelupalkka on ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta vähintään 1200 euroa kuukaudessa. Kolmelta seuraavalta kuukaudelta palkka on vähintään 55 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta eli vähintään 1 701,15 euroa. Tästä eteenpäin eli kuuden kuukauden jälkeen palkka on vähintään 80 % täydestä tehtäväkohtaisesta palkasta, ainakin 2 474,40 euroa. Toisen asteen tutkintoon eli yleensä ammattiopistotutkintoon, kuuluvassa harjoittelussa palkka on vähintään 660 euroa kuukaudessa. Sopimuksen mukaan harjoittelu on aina palkallista lukuun ottamatta TET-harjoitteluja ja oppilaitosten varsinaiseen opetukseen kuuluvia projekteja tai työn seuraamista. Itsenäisesti ilman ohjaajaa työskenteleviä kesätoimittajia ei katsota harjoittelijoiksi, vaan heille maksetaan täyttä palkkaa.  

Uudet harjoitteluehdot seuraavaan tessiin?

Ylen Jyrki Saarikoski suhtautuu sopimukseen myönteisesti, vaikka vielä ei ole kokemusta sen toimivuudesta käytännössä. ”Harjoittelun ohjaajien palkkiot jäivät näissä neuvotteluissa valitettavasti ennalleen eli muodollisiksi. Tähän pitäisi seuraavalla neuvottelukierroksella palata.” Uusi harjoittelusopimus päättyy 30.11.2017 eli samana päivänä kuin Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus. Sopimusosapuolet pyrkivät siihen, että harjoittelusopimus saataisiin osaksi seuraavaa, 1.12. voimaan tulevaa työehtosopimusta. Liite: Harjoittelijapalkat Ylellä, sopimus 6.3.2017

Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.