Generell / 31.03.2017

Nytt och mer jämlikt avtal för praktiklöner på Yle

Yle undertecknade i veckan ett avtal som garanterar samma praktiklön för studerande vid yrkeshögskolor och för studerande vid universitet. Tidigare har universitetsstuderande fått en betydligt högre praktiklön. Avtalet som är i kraft 6 mars till 30 november 2017 gäller praktikanter som bekantar sig med programarbete och vilka har utsedda handledare. Det nya avtalet ger nästan en 100 procentig ökning för studerande vid yrkeshögskolor. Förut fick en praktikant som studerade vid en yrkeshögskola minst 660 euro i månaden medan en praktikant som studerade vid ett universitet kunde få max 80 procent av minimilönen i kollektivavtalet. Nu är lönen minst 1200 euro i månaden för praktikanter från bägge grupperna. Innan det nya avtalet trädde i kraft hade Yle också två kategorier för praktik: “praktik genom arbetsavtal” och “annan praktik än praktik genom arbetsavtal”. För praktik i den senare kategorin betalades nödvändigtvis ingen ersättning alls. Enligt det nya avtalet ger all praktik vid Yle lön, undantagen är prao samt projekt som ingår i läroinrättningens egentliga undervisning. Journalistförbundets jurist Maija Raninen säger att Yles praktikantpraxis nu följer en allmän linje över praktiklöner för högskolestudenter. Till exempel i pressens kollektivavtal finns en liknande modell. – Avtalet garanterar också att alla praktikanters lön är tillräckligt hög för att studenterna senare ska kunna få inkomstbunden arbetslöshetspenning, säger Raninen. Yles huvudförtroendeman, journalisten Jyrki Saarikoski (bilden) som undertecknade avtalet, säger att avtalet är viktigt för att studenterna ska behandlas jämlikt. – Med avtalet vill vi ta bort konstgjorda hinder mellan olika grupper, eller åtminstone hålla dem så låga som möjligt. [caption id="attachment_572186" align="alignright" width="384"] Toimittaja ja luottamusmies Jyrki Saarikoski allekirjoitti uuden harjoittelusopimuksen Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden edustajana.[/caption] För studenter vid universitet innebär förändringen att praktiklönen är lägre än tidigare för de tre första månaderna. Saarikoski förstår om någon blir upprörd. På Yle har det ändå under de senaste åren funnits fler praktikanter från yrkeshögskolor än från universitet. Universitetsstuderande har haft svårt att få praktikplats på Yle. Saarikoski hoppas att avtalet underlättar universitetsstuderandes möjligheter till praktik på Yle. – Tyvärr ger det nya avtalet ingen högre ersättning åt handledarna. Det här är något man borde ta upp i nästa förhandlingsrunda. Avtalet upphör 30 november 2017, samma dag som Rundradions programarbetares kollektivavtal upphör. Målet är att det nya avtalet för praktiklöner ska ingå i nästa kollektivavtal Enligt avtalet är praktiklönen för de tre första månaderna minst 1 200 euro i månaden. För följande tre månader är lönen minst 55 procent av lönen, det vill säga minst 1 701,15 euro. Efter sex månader är lönen minst 80 procent av lönen, åtminstone 2 474,40 euroa.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.