Uutiset / 25.05.2023

Valtuustossa aloitteita yhteistyöstä, jäsenkriteereistä, viestintäkoulutuksesta ja aloitteista 

Journalistiliiton valtuuston kevätkokouksessa käsiteltiin neljä aloitetta. Ne liittyivät yhteistyön tiivistämiseen, jäsenkriteereihin, aloitteiden seurantaan ja viestintäkoulutukseen.    Suomen freelance-journalistien aloite koski luottamushenkilöiden ja freelancereiden yhteistyön tiivistämistä. Aloitteessa ehdotettiin, että liitto valmistelee luottamushenkilöille koulutus- ja materiaalipaketin freelancereiden asioista, kuten palkkiotasosta ja -suosituksista, työstä sopimisen käytännöistä ja tyypillisistä kipukohdista freelancerin työssä. Valtuusto piti hyvänä sitä, että näin saadaan lisättyä tietoisuutta freelancereiden tilanteesta ja työstä. Hyväksytyn aloitteen perusteella työpaikoille on määrä saada laajasti hyvää koulutusmateriaalia ja tietoa.   Helsingin Seudun Journalistit esitti opiskelijoiden jäsenkriteereiden muuttamista niin, että kaikki Journalistiliiton edustamille aloille tähtäävät opiskelijat voisivat liittyä jäseniksi jo opiskeluaikana. Valtuusto hylkäsi aloitteen, koska kriteerejä on jo muutettu. Valtuusto piti kuitenkin tärkeänä sitä, että liitto on ajan tasalla ja tarkastelee alan opiskelua sekä sitä, millaisia oppilaitoksia media-alalla on. Valtuutettujen mukaan alan opiskelijoille on markkinoitava jäsenyyttä entistä ponnekkaammin, jotta liittyminen olisi helppoa. Viestintää jäsenkriteereistä on myös hyvä lisätä.  Opiskelijoiden jäsenkriteereistä voit lukea täältä Itä-Suomen sanomalehtimiesyhdistyksen aloite koski valtuuston hyväksymien aloitteiden toteutumista systemaattisesti seuraavan työtavan käyttöön ottamista. Aloite hyväksyttiin, ja sen on määrä lisätä aloitteiden jatkokäsittelyn järjestelmällisyyttä.    Pirkanmaan Journalistien aloite koski viestintäkoulutuksen järjestämistä luottamushenkilöille. Koulutusta kaivattaisiin erityisesti työpaikan hankaliin tilanteisiin, kuten muutosneuvotteluihin. Hyväksytyssä aloitteessa toivotaan, että liitto ottaa koulutusohjelmaansa viestinnän erilaiset tilanteet ja niissä toimimisen. Liitto selvittää seuraavaksi koulutuksen järjestämistä ja sitä, miten hankaliin tilanteisiin voi etukäteen varautua. On hyvä, että luottamushenkilöitä koulutetaan erilaisten kriisien varalta, valtuusto totesi.     

Katso myös

Kaikki uutiset

Osastot saavat lisää rahaa toimintaansa

Journalistiliiton valtuusto päätti korottaa niin kutsuttua osastopalautuksen perusavustusta 30 prosenttia vuoden 2025 alusta.

Palkintoja ansiokkaasta työstä jäsenten ja liiton hyväksi  

Journalistiliitto myöntää vuosittain järjestötekopalkinnon yhdelle tai useammalle liiton jäsenelle erityisen ansiokkaasta järjestöteosta.  
Työyhteisötekijäpalkinto taas jaetaan tunnustuksena ansiokkaasta luottamusmiestyöstä, työhyvinvoinnin edistämisestä työsuojeluvaltuutetulle tai osastoaktiiville, työntekijöiden tai työnantajien edustajalle.

Työsuhteisen freelancerin jäsenmaksu muuttuu ensi vuonna

Uudistuksen syynä on halu yksinkertaistaa jäsenmaksun maksamista. Prosenttiperusteinen maksu on ollut hankala ja työläs jäsenille, joilla on epäsäännölliset tulot ja monta työnantajaa usein lyhyen ajan sisällä.