Generell / 25.05.2023

Journalistförbundets fullmäktige godkände motioner om samarbete och kommunikationsutbildning

På Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte 25 maj 2023 behandlades medlemsföreningarnas förslag. Foto: Lina Laurent Bild:
På Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte 25 maj behandlades fyra motioner. Det handlar om förslag som Journalistförbundets medlemsföreningar lagt fram och som fullmäktige fattar beslut om. Föreningen Finlands frilansjournalister föreslår ett tätare samarbete mellan förtroendepersoner och frilansjournalister. Maria Markus (Finlands Frilansjournalister) poängterade att vi alla sitter i samma båt. ”Frilansfrågor berör också anställda och frågor som gäller anställda påverkar frilansar. Men det känns som om vi ’på fältet’ kunde känna till varandras vardag ännu bättre.” Finlands Frilansjournalister föreslår att Journalistförbundet skapar ett utbildnings- och materialpaket om frilansfrågor. I paketet borde det ingå information om bland annat arvoden och arvodesrekommendationer, praxis kring hur man kommer överens om frilansuppdrag samt information om vanliga svårigheter kring frilansarbeten Fullmäktige godkände motionen. Medlemsföreningen Helsingforsnejdens Journalister föreslår i sin motion att medlemskriterierna för studerandemedlemmar ska ändras så att alla som studerar inom de branscher som Journalistförbundet representerar ska kunna ansluta sig till förbundet redan under studietiden. I sitt svar till motionen skriver Journalistförbundets styrelse att medlemskriterierna inte behöver ändras. Redan i dag kan du ansöka om medlemskap genast då du inleder dina studier i journalistik eller kommunikation. Studieplatsen kan vara en högskola som utbildar till examen även yrkeshögskolor som ger medianomutbildning. Yrkeserfarenhet och även annan högskoleutbildning kan beaktas om du har ett klart uttalat mål att träda in i branschen. Motionen väckte en livlig diskussion. Fullmäktige förkastade motionen som sådan men flera ledamöter lyfte fram vikten av att aktivt marknadsföra och kommunicera medlemskapet också för dem som inte studerar vid högskolor eller yrkeshögskolor. Bland annat föreslog ledamöterna att Journalistförbundet systematiskt ska vara i kontakt med studerande vid olika institut och läroinrättningar som studerar inom mediebranschen. Medlemsföreningen Birkalands Journalister (Pirkanmaan Journalistit) föreslår i sin motion att Journalistförbundet utbildar förtroendepersoner i kommunikation. Mikko Peltoniemi (Birkalands Journalister) som presenterade motionen lyfte fram att kommunikationsutbildning behövs  eftersom förtroendepersoner ska kunna behärska  kommunikation i en mängd olika situationer. Det kan till exempel handla om hur man kommunicerar internt, för de egna medlemmarna, inför och under omställningsförhandlingar. Eller vad man ska tänka på då andra medier ber om kommentarer som berör den egna arbetsplatsen. Fullmäktige stödde motionen och Journalistförbundet utreder hur kommunikationen kan utvecklas. Det är bra att förtroendepersoner utbildas inför olika situationer, bland annat för kriser. Föreningen Östra Finlands Journalister (Itä-Suomen sanomalehtimiesyhdistys) föreslår i sin motion att man tar i bruk systematisk uppföljning av hur det gått med motioner som godkänts av fullmäktige. Det här skulle göra uppföljningen av motioner enklare. Motionen godkändes av fullmäktige.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.