Journalistiliiton valtuuston kevätkokouksessa käsiteltiin neljä aloitetta. Ne liittyivät yhteistyön tiivistämiseen, jäsenkriteereihin, aloitteiden seurantaan ja viestintäkoulutukseen.   

Suomen freelance-journalistien aloite koski luottamushenkilöiden ja freelancereiden yhteistyön tiivistämistä. Aloitteessa ehdotettiin, että liitto valmistelee luottamushenkilöille koulutus- ja materiaalipaketin freelancereiden asioista, kuten palkkiotasosta ja -suosituksista, työstä sopimisen käytännöistä ja tyypillisistä kipukohdista freelancerin työssä. Valtuusto piti hyvänä sitä, että näin saadaan lisättyä tietoisuutta freelancereiden tilanteesta ja työstä. Hyväksytyn aloitteen perusteella työpaikoille on määrä saada laajasti hyvää koulutusmateriaalia ja tietoa.  

Helsingin Seudun Journalistit esitti opiskelijoiden jäsenkriteereiden muuttamista niin, että kaikki Journalistiliiton edustamille aloille tähtäävät opiskelijat voisivat liittyä jäseniksi jo opiskeluaikana. Valtuusto hylkäsi aloitteen, koska kriteerejä on jo muutettu. Valtuusto piti kuitenkin tärkeänä sitä, että liitto on ajan tasalla ja tarkastelee alan opiskelua sekä sitä, millaisia oppilaitoksia media-alalla on. Valtuutettujen mukaan alan opiskelijoille on markkinoitava jäsenyyttä entistä ponnekkaammin, jotta liittyminen olisi helppoa. Viestintää jäsenkriteereistä on myös hyvä lisätä.  Opiskelijoiden jäsenkriteereistä voit lukea täältä

Itä-Suomen sanomalehtimiesyhdistyksen aloite koski valtuuston hyväksymien aloitteiden toteutumista systemaattisesti seuraavan työtavan käyttöön ottamista. Aloite hyväksyttiin, ja sen on määrä lisätä aloitteiden jatkokäsittelyn järjestelmällisyyttä.   

Pirkanmaan Journalistien aloite koski viestintäkoulutuksen järjestämistä luottamushenkilöille. Koulutusta kaivattaisiin erityisesti työpaikan hankaliin tilanteisiin, kuten muutosneuvotteluihin. Hyväksytyssä aloitteessa toivotaan, että liitto ottaa koulutusohjelmaansa viestinnän erilaiset tilanteet ja niissä toimimisen. Liitto selvittää seuraavaksi koulutuksen järjestämistä ja sitä, miten hankaliin tilanteisiin voi etukäteen varautua. On hyvä, että luottamushenkilöitä koulutetaan erilaisten kriisien varalta, valtuusto totesi.