Uutiset / 13.10.2017

Työtuomioistuin: ylioppilaslehden päätoimittajaan voidaan soveltaa lehdistön tessiä

Työtuomioistuin on todennut, että ylioppilaslehden päätoimittajan työhön voidaan soveltaa lehdistön työehtosopimusta ja että tässä tapauksessa päätoimittajan palkan on oltava tessin mukainen. Keski-Suomen käräjäoikeus oli pyytänyt työtuomioistuimelta lausuntoa riita-asiaan, jossa Jyväskylän ylioppilaslehden entinen päätoimittaja vaatii entiseltä työnantajaltaan palkkasaatavia. Entisen päätoimittajan mukaan hänelle olisi pitänyt maksaa lehdistön työehtosopimuksen palkkaryhmän IIIa mukaista palkkaa. Hän vaatii työnantajaa korvaamaan saamatta jääneitä palkkoja ja lisiä lähes 10 000 euroa korkoineen sekä oikeudenkäyntikulut. Työnantajan mielestä ylioppilaskunnan julkaiseman lehden päätoimittajan työhön ei sovelleta Journalistiliiton ja Viestinnän Keskusliiton (nykyinen Medialiitto) välistä työehtosopimusta. Tessin yleissitovuutta arvioitaessa on työnantajan mukaan huomioitava se, voisiko työnantaja halutessaan liittyä tessin tehneeseen työnantajaliittoon. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ei Medialiittoon voisi liittyä.  

SJL: "Tessin piirissä normaalit esimiestehtävät"

Journalistiliitto totesi työtuomioistuimelle antamassaan lausunnossa, että liiton jäseninä ja näin ollen liiton edunvalvonnan piirissä on noin 140 päätoimittajaa. Liittoon voivat kuulua sellaiset päätoimittajat, joiden pääasiallisiin tehtäviin ei kuulu työnantajan taloudellisten etujen valvominen tai ratkaiseva päätösvallan käyttäminen työehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Lausunnon laatinut Journalistiliiton lakimies Tytti Oras toteaa, että tällaisiin päätoimittajiin sovelletaan lehdistön työehtosopimusta. ”Työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvat normaalit toimitukselliset esimiestehtävät ja työn johtaminen. Tessiä sovelletaan sellaisiin päätoimittajiin, toimituspäälliköihin ja muihin esimiehiin, jotka eivät päätä esimerkiksi rekrytoinneista tai palkoista”, Oras sanoo. Journalistiliitto huomautti lausunnossaan, että lehdistön työehtosopimusta sovelletaan eräiden muidenkin ylioppilaslehtien päätoimittajiin. Työtuomioistuin puolestaan viittasi lausunnossaan erääseen aiempaan, toisen ylioppilaslehden palkkausta koskeneeseen oikeuskäsittelyyn. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa vuonna 2016 todettiin, että ylioppilaslehden toimittajaan sovelletaan lehdistön tessiä.  

Työtuomioistuin: "Tessin soveltuminen riippuu työtehtävistä"

Työtuomioistuin päätyi siihen, että työehtosopimuksen soveltuminen entisen päätoimittajan työsuhteeseen riippuu tämän työtehtävistä. Lausunnon mukaan henkilön hoitamat tehtävät viittaavat sellaiseen käytännön työnjohtoon, joka kuuluu työehtosopimuksen piiriin. Työtuomioistuimen mukaan käräjäoikeuden sille toimittamista asiakirjoista ei käy ilmi, hoitiko henkilö myös merkittävää osaa alaisten työehtoihin liittyvistä kysymyksistä vai lähinnä käytännön työnjohtoon liittyviä kysymyksiä. Tämän arviointi jää käräjäoikeudessa esitettävän selvityksen varaan.

Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.