Työehdot ja etiikka

Journalistiliitto neuvottelee työnantajapuolen kanssa työehdoista kuten palkoista, palkankorotuksista, työajoista, lomista ja muista eduista. Sananvapaudella on keskeinen rooli demokraattisessa yhteiskunnassa.

Journalistiliitto neuvottelee jäsenilleen reilut työehdot

Journalistiliiton edunvalvonta painottuu kollektiiviseen sopimustoimintaan, jota täydentää jäsenten etujen puolustaminen työpaikka- ja yksilötasolla.

Työehdot

Journalistiliitto auttaa freelancereita ja itsensä työllistäjiä monin tavoin. Liitto neuvoo heitä muun muassa sopimus- ja palkkiokysymyksissä ja auttaa tarvittaessa palkkiosaatavien perinnässä.

Tekijänoikeus on luovan työn tekijälle, kuten toimittajalle, valokuvaajalle, graafikolle tai käsikirjoittajalle suoraan lain nojalla syntyvä yksinoikeus määrätä teoksesta.

Sananvapaudella on keskeinen rooli demokraattisessa yhteiskunnassa. Sananvapauteen kuuluu mielipiteiden ilmaisu, vastaanottaminen ja jakaminen ilman ennakollista puuttumista.

200
Selvitämme kuukausittain noin 200 laki- ja työehtoasioita koskevaa kysymystä.

Journalistiliitto palvelee jäsentään

Jäsenistämme 80 prosenttia pitää ilmaista laki- ja työehtoneuvontaa erittäin tärkeänä palveluna.