Uutiset / 05.08.2015

Tutkimus: viestintäalan työhyvinvoinnissa päästy eteenpäin

Ylitöitä tehdään viestintäalalla entistä vähemmän. Työjärjestelyihin ja esimiestyöhön ollaan suurilta osin tyytyväisempiä. Fysikaalisten tekijöiden koetaan aiheuttavan aiempaa vähemmän haittaa. Sekä henkisen että fyysisen kuormittumisen koetaan vähentyneen.

Näin todettiin viestintäalan työhyvinvoinnin tutkimuksessa, jonka Työterveyslaitos toteutti Työturvallisuuskeskuksen ja Graafisen teollisuuden työalatoimikunnan toimeksiannosta. Tutkimus on tehty vuosina 200o, 2007 ja 2014. Julkaisu uusimmasta tutkimuksesta alkaa nyt olla valmis, ja siitä on tehty myös artikkeli, joka on tämän uutisen liitteenä.

Viestintäalalla tarkoitetaan tutkimuksessa työtä, jonka tuotteita ovat mm. sanoma- ja aikakauslehdet, kirjat, mainospainotuotteet, pakkaukset jne. Alalla työskentelee kaikkiaan noin 26 000 ihmistä, pääasiassa pienissä yrityksissä.

Vaikka monessa asiassa on tapahtunut kehitystä, tutkimuksen perusteella tapaturmavaarojen koetaan hieman kasvaneen ja kemiallisten sekä biologisten tekijöiden (pölyt, kemikaalit ym.) koetaan aiheuttavan aiempaa enemmän haittaa. Myös toimistoergonomisten tekijöiden, kuten hankalien työasentojen, koetaan lisääntyneen.

Vastaajien mielestä alan tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat työterveyshuollon aktiivisuus, asianmukaiset tilat ja työvälineet, perehdyttäminen ja työnopastus sekä osaamisen kehittäminen. Työterveyshuolto nähdään tärkeänä yhteistyökumppanina, ja sen toimintaan ollaan melko tyytyväisiä. Yritysten omista työterveyspalveluista on yleisesti siirrytty ostopalveluihin.

Liitteenä em. artikkeli.


Katso myös

Kaikki uutiset

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.

Päivitetty elokuva- ja tv-alan häirinnän ehkäisyn opas on julkaistu

Kyseessä on päivitetty versio vuonna 2018 julkaistusta oppaasta, ja opas koskee nyt kattavammin epäasiallista kohtelua, häirintää ja seksuaalista häirintää. Oppaaseen on myös lisätty elokuva- ja tv-alan erityispiirteitä, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.