Uusimmat

Tutkimus: viestintäalan työhyvinvoinnissa päästy eteenpäin

Monet työhyvinvoinnin, työsuojelun ja työturvallisuuden asiat ovat menneet viestintäalalla eteenpäin, toteaa tuore tutkimus.

Ylitöitä tehdään viestintäalalla entistä vähemmän. Työjärjestelyihin ja esimiestyöhön ollaan suurilta osin tyytyväisempiä. Fysikaalisten tekijöiden koetaan aiheuttavan aiempaa vähemmän haittaa. Sekä henkisen että fyysisen kuormittumisen koetaan vähentyneen.

Näin todettiin viestintäalan työhyvinvoinnin tutkimuksessa, jonka Työterveyslaitos toteutti Työturvallisuuskeskuksen ja Graafisen teollisuuden työalatoimikunnan toimeksiannosta. Tutkimus on tehty vuosina 200o, 2007 ja 2014. Julkaisu uusimmasta tutkimuksesta alkaa nyt olla valmis, ja siitä on tehty myös artikkeli, joka on tämän uutisen liitteenä.

Viestintäalalla tarkoitetaan tutkimuksessa työtä, jonka tuotteita ovat mm. sanoma- ja aikakauslehdet, kirjat, mainospainotuotteet, pakkaukset jne. Alalla työskentelee kaikkiaan noin 26 000 ihmistä, pääasiassa pienissä yrityksissä.

Vaikka monessa asiassa on tapahtunut kehitystä, tutkimuksen perusteella tapaturmavaarojen koetaan hieman kasvaneen ja kemiallisten sekä biologisten tekijöiden (pölyt, kemikaalit ym.) koetaan aiheuttavan aiempaa enemmän haittaa. Myös toimistoergonomisten tekijöiden, kuten hankalien työasentojen, koetaan lisääntyneen.

Vastaajien mielestä alan tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat työterveyshuollon aktiivisuus, asianmukaiset tilat ja työvälineet, perehdyttäminen ja työnopastus sekä osaamisen kehittäminen. Työterveyshuolto nähdään tärkeänä yhteistyökumppanina, ja sen toimintaan ollaan melko tyytyväisiä. Yritysten omista työterveyspalveluista on yleisesti siirrytty ostopalveluihin.

Liitteenä em. artikkeli.