Journalistiliitto katsoo, ettei nykyisen työaikalain jaksotyötä koskevaa säännöstä ole tarpeen laajentaa koskemaan journalistista työtä. Liitto on ottanut lausunnollaan kantaa työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintöön, johon sisältyy hallituksen esitysluonnos uudeksi työaikalaiksi.

Journalistiliiton mielestä valmisteltu esitys jaksotyön käyttöalan laajentamisesta saattaa johtaa jaksotyön lisääntyvään käyttöön sellaisissa tehtävissä, joissa jaksotyö ei ole tarpeellista.

(lisää…)