Uutiset / 30.11.2022

Toiminta- ja talousohjelma tavoittelee entistä vahvempaa Journalistiliittoa

Toiminta- ja talousohjelmatyöryhmän puheenjohtaja Antti Laakso esitteli liiton toiminta- ja talousohjelman vuosille 2023-2026. Kuva: Lina Laurent Kuva:
Journalistiliitto haluaa tulevien neljän vuoden aikana varmistaa median toimintaedellytykset, vahvistaa työehtosopimuksiin perustuvia työmarkkinoita ja turvata neuvottelumandaatin kehittämällä liiton yhtenäisyyttä. Painopisteet löytyvät valtuuston tänään hyväksymästä Journalistiliiton toiminta- ja talousohjelmasta vuosille 2023–2026.    Laadukas media suojaa valheilta  Toimiva media on olennainen osa Suomen huoltovarmuutta. Luotettava journalismi ja laadukkaat oppimateriaalit ovat paras lääke disinformaatiota vastaan. Ilman riippumatonta, hyvinvoivaa mediaa ei ole tasa-arvoista oikeusvaltiota eikä kansalaisvapauksia. Tiedotusvälineet turvaavat omalta osaltaan Suomen selviytymistä ja menestystä muuttuvassa ja ajoittain arvaamattomassa maailmassa.  Journalistiliitto haluaa parantaa media-alan toimintaedellytyksiä ajamalla muun muassa arvonlisäveron laskua lehdille ja kirjoille sekä pohjoismaisen mallin mukaista mediatukijärjestelmän käyttöönottoa Suomessa.  Arvostuksen pitää näkyä palkassa  Työehtosopimukset ovat hyvän työelämän edellytys ja yksi suomalaisen yhteiskunnan menestystekijöistä. Sopimukset tuovat ennustettavuutta ja takaavat reilun kilpailun myös työnantajille. Liitto on valmis tarvittaessa taistelemaan työehtosopimusten syntymisen puolesta.  Liitto haluaa uudistaa palkkausjärjestelmiä vastaamaan tätä päivää. ”Jäsenillämme on koulutuksen ja kokemuksen synnyttämää ammattitaitoa, joka on alan menestymisen elinehto. Arvostuksen pitää näkyä työoloissa ja palkoissa”, ohjelmassa linjataan.   Liitto hakee työehtosopimuksiin ostovoiman kehityksen turvaavia palkankorotuksia ja työsuhteen muiden ehtojen parannuksia. Liitto huolehtii epätyypillisissä ja vakituisissa työsuhteissa sekä freelancereina ja yrittäjinä työskentelevien jäsenten eduista. Yrittäjien osuus liiton jäsenistä kasvaa jatkuvasti.   Laaja jäsenkunta tuo vaikutusvaltaa  Korkea järjestäytymisaste ja toimitusosastot ovat Journalistiliiton vaikutusvallan perusta. ”Liiton kehitystyössä painotamme toimitusosastojen aktivointia. Erityistä huolta kannamme niistä aloista ja työpaikoista, joissa järjestäytymisaste on matala”, suunnitelmassa linjataan.   Jäsenkuntamme monipuolistuu, laajenee ja laajentuessaan vahvistaa liittoa, mikä antaa mandaatin neuvotella media-alan sopimuksista ja puhua media-alan äänellä.   Liitto parantaa tulevina vuosina jäsenhankintaa ottamalla yhteyttä alalle tuleviin opiskelijoihin ja uusiin työntekijöihin sekä freelancereihin ja tarjoamalla jäsenyyttä Journalistiliitossa. ”Kenenkään ei pidä jäädä liiton ulkopuolelle siksi, että jäsenyyttä ei ole tarjottu. Jäseneksi liittymisen pitää olla vaivatonta”, suunnitelma summaa.    

Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.