Generell / 30.11.2022

Ett starkare förbund – verksamhetsplanen och den ekonomiska planen siktar framåt  

Man iklädd kavaj och vit kragskjorta står framför betongvägg.
Antti Laakso presenterade Journalistförbundets verksamhetsplan och ekonomiska plan för 2023–2026. Foto: Lina Laurent. Bild:
Under de kommande fyra åren vill Journalistförbundet stärka mediernas verksamhetsförutsättningar, stärka en arbetsmarknad som bygger på kollektivavtal och säkra förbundets förhandlingsmandat genom att stärka sammanhållningen. Tyngdpunkterna finns listade i Journalistförbundets verksamhetsplan och ekonomiska plan för 2023–2026.  Planen presenterades på fullmäktiges konstituerande möte 30 november 2022 av Antti Laakso, ordförande för den arbetsgrupp som skrivit verksamhetsplanen och den ekonomiska planen för 2023–2026. Nedan finns några av planens huvudfrågor. 

Trovärdiga medier skyddar mot lögner 

Fungerande medier är en väsentlig del av Finlands beredskap. Pålitlig journalistik och läromedel av hög kvalitet är den bästa medicinen mot desinformation. Utan oberoende och välmående medier så finns det inte en jämställd rättsstat, inte heller medborgerliga rättigheter. Medierna säkrar för sin del att Finland klarar sig och lyckas i en föränderlig och oberäknelig värld.   Journalistförbundet vill förbättra mediernas verksamhetsförutsättningar bland annat genom att jobba för sänkt mervärdesskatt på tidningar och böcker samt för att Finland ska införa ett mediestödsystem med modell från övriga nordiska länder.  

Uppskattning ska synas i lönen 

Kollektivavtal utgör grunden för ett gott arbetsliv och är en framgångsfaktor i det finländska samhället. Kollektivavtalen skapar förutsägbarhet och garanterar en schysst konkurrens också för arbetsgivaren. Journalistförbundet är vid behov redo att kämpa för att kollektivavtal ska uppstå.  Journalistförbundet vill förnya lönesystemen så att de är anpassade till dagens krav.   ”Våra medlemmar har yrkeskunskap som de fått genom arbete och utbildning. Yrkeskunskapen är grunden för att vår bransch ska fungera. Uppskattningen för arbetet ska synas i lönerna och i arbetsvillkoren”, står det i verksamhetsplanen.   Journalistförbundet arbetar för löneförhöjningar som tryggar köpkraften och för förändringar som förbättrar arbetsvillkoren. Journalistförbundet försvarar medlemmarnas intressen oberoende av vilken arbetsform medlemmarna har: frilansar, företagare, fast anställda och personer med otypiska arbetsförhållanden. Andelen företagare bland förbundets medlemmar ökar hela tiden.  

Bred medlemsgrund ger inflytande 

En hög anslutningsgrad samt aktiva lokala redaktionsklubbar utgör grunden för Journalistförbundets möjlighet att påverka.   ”I Journalistförbundets utveckling betonar vi att redaktionsklubbar aktiverar sig. Vi är särskilt måna om branscher och arbetsplatser där anslutningsgraden är låg”, planeras det.  Vår medlemskår blir mer mångsidig, den blir bredare och därför också starkare. Det ger oss mandat att föra mediebranschens talan och att förhandla om mediebranschens avtal.  Under de kommande åren blir Journalistförbundet bättre på att rekrytera nya medlemmar genom att vara i kontakt med branschens studenter, frilansar och nya anställda. ”Ingen ska låta bli att ansluta sig till Journalistförbundet för att medlemskap inte erbjudits. Det ska vara lätt och okomplicerat att ansluta sig till Journalistförbundet”. 

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.